Publikováno Napsat komentář

Je bezpečné, aby CBD užívali děti?

CBD je komerčně dostupný v mnoha formách a je populární jako lék pro mnoho zdravotních problémů a to včetně těch, které můžeme vídat u dětí. Rodiče někdy používají komerčně vyráběné CBD k léčbě některých stavů u dětí, jde zejména o úzkost nebo hyperaktivitu. Někteří používají CBD i pro děti, které trpí autismem, aby se zmírnily jeho příznaky. CBD nebyl zatím ještě podrobně testován z hlediska jeho bezpečnosti a účinnosti. Existuje sice slibný výzkum, který se týká kontroly záchvatů, ale není o něm zatím mnoho informací. Někteří rodiče nemají problém s podáváním CBD produktů dětem, jiní se toho obávají.

Co je to vlastně CBD olej?

Kanabidiol (CBD) je chemická složka obsažená v rostlinách marihuany (Cannabis sativa) i rostlinách konopí. Molekulární složení CBD je sice po extrahování z kterékoliv rostliny stejné, ale přesto mezi nimi existují rozdíly. Jedním z hlavních rozdílů mezi konopím a Cannabis sativa je množství pryskyřice, které obsahují. Konopí je rostlina s nízkým obsahem pryskyřice a marihuana je rostlina s vysokým obsahem pryskyřice. Většina CBD se nachází v pryskyřici.

Pryskyřice také obsahuje tetrahydrokanabinol (THC), chemickou sloučeninu, která dává marihuaně její intoxikační vlastnosti. V marihuaně je mnohem více THC než v konopí. CBD získané z rostlin marihuany může nebo nemusí obsahovat THC. To samé platí také pro konopné CBD, ale v menší míře.

Abyste se vyhnuli tomu, že svým dětem podáte přípravek, kde může být i THC, je potřeba použít čistý izolovaný CBD, který neobsahuje THC. Existuje jediný způsob, jak si můžete být stoprocentně jistí, že podáváte čisté CBD bez THC a to použití léku Epidiolex. Jde o zatím jediný lék s CBD, který byl oficiálně schválen FDA. Epidiolex je určený k léčbě dvou vzácných forem dětské epilepsie. Výrobcem je britská společnost GW Pharmaceuticals a lék je k dispozici jen na předpis a to pouze v určitých zemích, kde jeho používání schvaluje tamější legislativa.

Vždy se poraďte s lékařem

CBD olej je k dispozici v mnoha formách a je obtížné zjistit, kolik CBD jednotlivé produkty obsahují. Kromě léku Epidiolex je skoro nemožné zjistit množství CBD, které se podává jakémukoliv dítěti. Nikdy dítěti nepodávejte produkty obsahující CBD, pokud vám to neschválí nebo nedoporučí pediatr.

Na co se používá CBD olej u dětí?

Přípravek s CBD byl v USA schválen úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) jen pro léčbu epilepsie. Používá se konkrétně k léčbě obtížně kontrolovatelných záchvatů u dětí s Lennox-Gastautovým syndromem a Dravetovým syndromem, dvěma vzácnými formami epilepsie.

Lék Epidiolex je perorální roztok, který je vyrobený z čištěného CBD. Byl pečlivě studován při využití pacientů se zmíněnými těžkými formami epilepsie. Části pacientů byl podán léčivý přípravek a části placebo, lék vedl k účinnému snižování frekvence záchvatů.

Tento lék však není bez rizika, může mít i pro děti některé nežádoucí účinky a v zemích, kde je tento lék povolený, je jeho užívání nutné pečlivě konzultovat s lékařem.

Možný vliv na autismus

Účinky léčebného konopí nebo CBD byly testovány na dětských pacientech s autismem a výsledky naznačují, že by mohlo dojít ke zlepšení jejich stavu. Odkazy na studie najdete v odkazech níže. zatím nelze stoprocentně potvrdit přínos CBD pro léčbu autismu, protože nebyla ve studii žádná kontrolní skupina. Ve světě však probíhají další studie, které by moly přinést více informací.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6336869/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6333745/

Úzkost, ADHD a další

Některé studie zkoumaly vliv CBD oleje na stavy úzkosti a také na ADHD. Zde má CBD poměrně velký potenciál, ale jeho pozitivní vliv není zatím věděcky ověřený, je k němu zapotřebí větší množství studií.

Jelikož nejsou přínosy CBD pro děti ještě dostatečně vědecky podložené, není doporučené ho dětem podávat. Zatím chybí potřebné výzkumy, ale jelikož jich mnoho probíhá, může se vše v budoucnu změnit. Užívání CBD je vždy vhodné konzultovat s lékařem a rozhodně neriskujte tím, že budete produkty s CBD podávat dětem, mohly by se projevit jejich nežádoucí účinky.

Napsat komentář