Publikováno Napsat komentář

Může CBD olej pomoci s léčbou příznaků revmatoidní artritidy?

Vědci po celém světě se stále více soustředí na účinky CBD oleje na několik stavů způsobujících bolest, patří mezi ně i revmatoidní artritida. Výsledky výzkumů jsou velmi slibné a představíme si, co o vlivu CBD zatím vypovídají.

Výsledky výzkumů

První kontrolovaná studie hodnotící užívání léků na bázi konopí k léčbě revmatoidní artritidy proběhla v roce 2006 (odkaz na studii). Zkoumal se v ní lék Sativex, který je na bázi konopí. Účastníkům studie byl podáván po dobu 5 týdnů a jeho užívání vedlo k významnému snižování bolesti. Účastníci vykazovali také zlepšení spánku a většina nežádoucích účinků byla velmi mírná.

V roce 2008 došlo ke srovnání velkého množství studií (odkaz na srovnání), které potvrzuje schopnost CBD snížit bolest a zlepšit spánek bez negativních vedlejších účinků.

Zajímavá studie byla provedena v roce 2016 (odkaz na studii), zde se zkoumaly účinky gelu s CBD na krysách, gel jim pomohl snížit bolesti kloubů bez vedlejších účinků.

Jak CBD účinkuje

CBD olej má vliv na mozkovou činnost, konkrétně interaguje se dvěma receptory zvanými CB1 a CB2 a tím snižuje bolest a zánětlivost. CB2 také hraje roli ve vašem imunitním systému. Revmatoidní artritida zahrnuje váš imunitní systém napadající tkáň ve vašich kloubech. Tento vztah k imunitnímu systému by tedy mohl vysvětlit, proč se zdá, že CBD olej dobře funguje na její příznaky. Kromě toho mohou protizánětlivé účinky CBD také pomoci zpomalit nebo zastavit progresi artritidy, která v průběhu času způsobuje trvalé poškození vašich kloubů. Tyto účinky mohou také snížit několik dalších příznaků revmatoidní artritidy souvisejících se zánětem, jako je únava a horečka.

Jak CBD při revmatoidní artritidě používat

CBD olej může mít podobu tekutiny nebo tobolek. Tobolky se konzumují běžným způsobem a olej se může přidat do jídla nebo do nápojů. Můžete také smíchat CBD olej a vaším oblíbeným krémem a aplikovat ho na pokožku, aby vám pomohl se ztuhlými a bolestivými klouby. někteří výrobci již nabízejí terapeutické masti, které CBD obsahují. Začněte nejprve malým množstvím a pokud nezaznamenáte žádné vedlejší účinky, můžete množství navýšit.

CBD olej nemá žádné vážné nežádoucí účinky, ale kydž ho užíváte poprvé, mohou se u vás objevit mírné nežádoucí účinky. Pokud už nějakou dobu léky na revmatoidní artritidu užíváte, mohou se u vás projevit nežádoucí účinky jako je nevolnost, únava, průjem nebo změna chuti k jídlu.

Pokud nějaké léky na revmatoidní artritidu užíváte, konzultujte užívání CBD produktů nejprve se svým lékařem. Dejte při užívání CBD obzvláště pozor, pokud máte léky, u kterých je varování před konzumací grapefruitů. CBD má totiž obdobné vlastnosti jako některé složky grapefruitu, oba interagují s enzymy, které jsou důležité pro metabolismus léčiv.

Na myších byla provedena studie (odkaz na studii), která poukázala na riziko zvýšení jaterní toxicity při užívání CBD. CBD zde však bylo používáno ve velmi vysokém množství a navíc při krmení silou.

Dosavadní výzkumy, které se zabývají výhodami CBD pro lidi s revmatoidní artritidou jsou velmi slibné. Je sice potřeba ještě dalších výzkumů, ale v budoucnu může být CBD považováno za běžný prostředek pro pomoc lidem s tímto zdravotním problémem.

Napsat komentář