Publikováno Napsat komentář

Jaký má CBD vliv na vaši váhu?

CBD má mnoho pozitivních účinků na lidský organismus, dokáže pomoci i s hubnutím? Předběžné výzkumy naznačují, že CBD může snížit příjem potravy a zvýšit metabolismus, což by mohlo hubnutí podpořit.

Provedené studie

Například u studie na zvířatech (odkaz na studii) se ukázalo, že CBD ovlivňuje hmotnost interakcí s receptory CB1 a CB2 v lymfatické tkáni a mozku. Předpokládá se, že tyto receptory hrají důležitou roli v metabolismu a příjmu potravy.

V další studii (odkaz na studii), která trvala 2 týdny, bylo potkanům injekčně podáváno CBD v dávkách 1,1 a 2,3 mg na kilogram tělesné hmotnosti. Obě dávky způsobily významné snížení tělesné hmotnosti, přičemž vyšší dávka měla nejvýraznější účinek. Je důležité brát v potaz, že CBD bylo podáno injekčně, nikoli perorálně.

V jiné studii na potkanech (odkaz na studii) vedlo CBD k významnému snížení příjmu potravy ve srovnání s jinými kanabinoidy, včetně kanabigerolu a kanabinolu. I když jsou takové výsledky slibné, chybí bohužel studie prováděné na lidech.

Vliv CBD na tukové buňky

Ve vašem těle existují dva druhy tuku – bílý a hnědý. Bílý tuk je převládající formou, která je zodpovědná za ukládání a dodávání energie. Je to také typ tuku, který je nejvíce spojen s chronickými nemocemi – jako je cukrovka a srdeční choroby, když je ho v těle nadbytek.

Hnědý tuk je zase zodpovědný za generování tepla spalováním kalorií. Jedinci se zdravou hmotností mají tendenci mít více hnědého tuku než lidé s nadváhou. Bílý tuk můžete převést na hnědý cvičením, přiměřeným spánkem a vystavením se nízkým teplotám. Je zajímavé, že výzkum ukazuje, že CBD může tomuto procesu pomoci.

Studie ve zkumavce (odkaz na studii) zjistila, že CBD vedlo k „zhnědnutí“ bílých tukových buněk a zvýšilo expresi specifických genů a proteinů, které hnědý tuk podporují. K potvrzení těchto účinků v lidském těle je však zapotřebí další výzkum.

Užívání marihuany je spojeno s nižší tělesnou hmotností

Přestože je užívání marihuany obvykle spojeno se zvýšeným příjmem potravy, ti, kteří užívají marihuanové výrobky, mají tendenci vážit méně než ti, kteří je neužívají.

Například průzkum u více než 50 000 lidí (odkaz na průzkum) zaznamenal míru obezity 14–17% u těch, kteří užívali marihuanu alespoň 3 dny v týdnu, ve srovnání s 22–25% u těch, kteří v posledních 12 měsících marihuanu neužívali.

Vzhledem k tomu, že CBD v marihuaně převládá, je pravděpodobně součástí tohoto vztahu, i když není zatím jasné, jak. Vědci se domnívají, že kanabinoidy jako celek (včetně CBD) ovlivňují chuť k jídlu, metabolismus a další tělesné funkce související s hmotností.

Může CBD podporovat přibývání na váze?

Přestože může mít CBD příznivý účinek na chuť k jídlu a hubnutí, může naopak způsobit i přírůstek hmotnosti. U některých studií se ukázalo, že CBD zvyšuje chuť k jídlu. Jedním z nejčastějších vedlejších účinků léčby pomocí CBD je ve skutečnosti změna chuti k jídlu.

V jedné studii (odkaz na studii) vědci provedli rozhovor se 117 rodiči dětí léčených CBD za účelem kontroly příznaků epilepsie. Ačkoli rodiče uváděli snížení příznaků epilepsie, 30% z nich tvrdilo, že CBD olej významně zvýšil chuť k jídlu jejich dětí. Studie však ukazují smíšené výsledky týkající se účinků CBD na chuť k jídlu.

Jedna 3-měsíční studie (odkaz na studii) poskytla 23 dětem s Dravetovým syndromem (typem epilepsie) až 25 mg CBD na kilogram tělesné hmotnosti. U některých dětí došlo ke zvýšení chuti k jídlu, u jiných k poklesu.

Nedávný průzkum u 2 409 lidí užívajících CBD (odkaz na průzkum) navíc zjistil, že 6,35% lidí pociťovalo jako vedlejší účinek CBD zvýšený hlad.

Je zapotřebí dalšího výzkumu, abychom pochopili všechny účinky CBD na chuť k jídlu, protože se často velmi liší. Hlad může při užívání CBD ovlivnit mnoho faktorů, včetně genetiky a typu použitého produktu.

Měli byste vyzkoušet CBD olej na hubnutí?

I když není zcela jasné, zda je CBD olej při hubnutí účinný, bylo prokázáno, že zlepšuje zdraví jinými způsoby. Jeho užívání je relativně bezpečné a s malým rizikem nežádoucích účinků.

Je zapotřebí dalšího výzkumu – zejména u lidí – aby se zjistilo, jak tento produkt z marihuany ovlivňuje naši váhu. Zjištění, která existují, jsou relativně slabá, proto se CBD olej nedoporučuje jako účinný způsob hubnutí. CBD olej je však na trhu stále oblíbenějším produktem, který se často prodává právě za účelem hubnutí. Ačkoli některé studie naznačují, že CBD může zvýšit metabolismus a zároveň snížit tělesný tuk a chuť k jídlu, jiné ukazují zvýšení chuti k jídlu. Dokud nebude dokončen další výzkum, je nejlepší spoléhat se při hubnutí na jiné metody založené na důkazech – jako jsou změny ve stravování a životním stylu.

Napsat komentář