Cordyceps dokáže bojovat se stářím i různými chorobami | CBDsvet.cz
Naše bestsellery
Naše bestsellery
  1. Výhodné balení Pineapple OG 10g 70,-g NOVINKA Výhodné balení Pineapple OG 10g 70,-g NOVINKA
  2. HQD WAvE jednorázová elektronická cigareta 600 potahů 2.0 ml objem zásobniku HQD WAvE jednorázová elektronická cigareta 600 potahů 2.0 ml objem zásobniku
  3. CBD konopí – Blackberry Kush CBD konopí – Blackberry Kush
  4. CBD konopí AK-47 CBD konopí AK-47
  5. CBD konopí – Lemon Haze 10g (Sleva 79 kč/g) CBD konopí – Lemon Haze 10g (Sleva 79 kč/g)
  6. Předrolovaný CBD joint (Prerolled) Předrolovaný CBD joint (Prerolled)
  7. CBD konopí – Blackberry Kush 10g CBD konopí – Blackberry Kush 10g
  8. CBD konopí – Lemon Haze CBD konopí – Lemon Haze
  9. Zelený “Green” kratom Zelený “Green” kratom
  10. CBD konopí – Strawberry CBD konopí – Strawberry
Váš košík

Při nákupu nad 2000,- doprava zdarma

test

 

 

Více

Můj účet
Kontakt

Chcete nám zavolat?

Kontakt

Sociální sítě

Cordyceps dokáže bojovat se stářím i různými chorobami

Poslechněte si článek:

Cordyceps sinensis, neboli Housenice čínská, je druhem houby, která si získala velkou pozornost díky svým skvělým zdravotním přínosům. Patří do rodu více než 400 druhů vřeckatých hub, které se vyskytují po celém světě. Jedná se o houbu vyskytující se především ve vysokých nadmořských výškách tibetské náhorní plošiny v Číně, která parazituje na housenkách molů. Na podzim plísňové mycelie infikují housenku, která ji poté zabije počátkem léta následujícího roku a uvolní spóry z plodnice. Divoká forma C. sinensis je vzácná a drahá; v důsledku toho se průmyslově a běžněji používá kmen izolovaný z divoké formy.

Historie

Tibetská historie zaznamenává první použití yartsa gunbu (jak místní obyvatelé houbě říkají) v 15. století. Cordyceps je odvozený z latinského cord (šňůra), ceps (hlava) a sinesis (z Číny). Plodnice a připojené mycelium cordycepsu se v čínské kultuře a v tradiční čínské medicíně používají po staletí. Cordyceps je ceněn pro svou aktivitu při obnově energie, podpoře dlouhověkosti a zlepšení kvality života.

Nutriční informace

Nukleosidy adenin, adenosin, uracil, uridin, guanidin, guanosin, hypoxanthin, inosin, thymin, thymidin a deoxyuridin jsou hlavními složkami cordycepsu a lze je použít jako druhový marker. Čerstvé, přírodní cordycepsy obsahují nižší obsah nukleosidů než suché, zpracované nebo kultivované cordycepsy.

Další třídy složek nalezených v divoké C. sinensis zahrnují následující: proteiny, peptidy, všechny esenciální aminokyseliny a polyaminy, sacharidy a deriváty cukrů, steroly, mastné kyseliny a jiné organické kyseliny, vitamíny (včetně B 1 , B 2 , B 12 , E a K) a anorganické prvky.

Zdravotní přínosy cordycepsu

Studie cordycepsu na zvířatech a ve zkumavkách naznačují potenciální terapeutické aplikace, nicméně navzdory značnému počtu klinických studií měla převážná většina špatné metodiky. Bylo provedeno velmi málo velkých, kontrolovaných klinických studií (několik z nich hodnotilo cordyceps v kombinaci s jinými látkami), které přinesly definitivní prohlášení o účinnosti cordycepsu předčasně. Níže si představíme hlavní potencilní výhody užívání cordycepsu.

1. Stárnutí

Cordyceps se tradičně používá u starší populace ke zlepšení slabosti, impotence a únavy spojené se stárnutím. Klinické studie byly provedeny u starších jedinců, metodologie takových studií je však často špatně zdokumentována. Bylo popsáno zlepšení symptomů, zvýšení aktivity superoxiddismutázy červených krvinek a snížení hladin malondialdehydu. Předpokládá se, že za účinky proti stárnutí a také za účinky na adrenergní a dopaminové systémy jsou zodpovědné další antioxidační účinky, aktivita vychytávání hydroxylových radikálů a snížení peroxidace lipidů. V experimentech na starých myších bylo prokázáno zvýšení učení a paměti.

2. Rakovina

Byly provedeny četné experimenty in vitro a na zvířatech s vodnými a ethanolovými extrakty cordycepsu, stejně jako s cordycepinem a oxypiperaziny extrahovanými z mycelia. Extrakty zvýšily aktivitu cytokinů a vyvolaly zástavu buněčného cyklu a apoptózu, čímž snížily proliferaci nádorových buněk a prodloužily dobu přežití.

Omezené klinické studie uvádějí subjektivní zlepšení symptomů, zvýšenou toleranci záření a chemoterapie (pravděpodobně způsobenou zvýšenou imunitní funkcí) a zmenšení velikosti nádoru při současném podávání cordycepsu. Pokusy na zvířatech naznačují ochrannou roli cordycepsu při poranění vyvolaném zářením a chemoterapií, přičemž u myší byla prokázána prodloužená doba přežití.

3. Kardiovaskulární účinky

Cordyceps má dlouhou historii tradičního lékařského použití při srdečních chorobách. Předpokládá se, že adenosin a další nukleosidy jsou zodpovědné za účinky pozorované ve studiích na zvířatech. U psů v anestezii byl hlášen vazodilatační účinek a u potkanů byly prokázány hypotenzní a vazo-relaxační účinky. U zvířat byla také prokázána snížená srdeční frekvence a obnova z arytmií. Dlouhodobé, otevřené klinické studie u srdečního selhání popsaly vliv cordycepsu na zlepšení srdeční funkce, arytmií a celkové kvality života, ale ještě nebyly podloženy velkými, vysoce kvalitními klinickými studiemi. Fibrinolytické působení extraktu cordycepsu bylo prokázáno in vitro na hovězím a lidském séru. Agregace krevních destiček byla in vitro inhibována u králíků a u lidských krevních destiček.

4. Diabetes

Studie na zvířatech naznačují, že cordyceps, zejména polysacharidové extrakty, snižuje hladinu glukózy v krvi zlepšením metabolismu glukózy a zvýšením citlivosti na inzulín. Existuje jen málo klinických studií, avšak jedna malá randomizovaná studie zjistila, že užívání C. sinensis v dávce 3 g denně zlepšilo profil krevního cukru oproti placebu.

5. Funkce jater

Hepatoprotektivní účinky extraktů z cordycepsu byly prokázány na zvířecích modelech. Otevřené klinické studie provedené u pacientů s aktivní hepatitidou a posthepatickou cirhózou zaznamenaly zlepšení jaterních testů.

6. Imunitní systém a protizánětlivé účinky

Kromě omezených údajů z klinických studií provedených u příjemců ledvinového transplantátu a pacientů s chronickou hepatitidou byla většina studií provedena in vitro a in vivo na myších nebo potkanech a byly zaměřeny na objasnění mechanismu účinku pozorovaných účinky na imunitní systém. Zdá se, že různé frakce extraktů cordycepsu (buď na bázi vody nebo ethanolu) mají různé účinky, a proto byla navržena funkce imunitního modulátoru pro cordyceps.

7. Fyzický výkon

Testy na zvířatech, jako je test plavání na myších, obecně ukázaly delší dobu do vyčerpání. Nepublikované údaje o studiích u starších dobrovolníků odhalily zvýšené energetické hladiny a kapacitu přenášet kyslík po 6 týdnech léčby cordycepsem oproti placebu. Malé, randomizované, dvojitě zaslepené klinické studie u zdravých dobrovolníků a sportovců však nezaznamenaly žádný vliv na aerobní kapacitu, vytrvalost nebo výkon.

8. Funkce ledvin

Většina klinických studií hodnotících účinek cordycepsu na funkci ledvin má špatnou metodiku nebo používá cordyceps v kombinaci s jinými přípravky. Klinické studie u starších pacientů s dlouhodobým selháním ledvin naznačují zlepšenou funkci ledvin. Tato zjištění jsou podpořena histologickými studiemi na zvířatech. Podobné nálezy byly zdokumentovány v Cochranově přehledu z roku 2014 u pacientů s chronickým onemocněním ledvin, kteří nejsou na dialýze, u nichž se významně zlepšily renální parametry,

9. Respirační účinky

Vhodné extrakty C. sinensis mají stimulační účinek na transport iontů v lidských epiteliálních buňkách dýchacích cest, pravděpodobně kvůli cordycepinu a adenosinu. Studie na zvířatech naznačují, že pozorované účinky na dýchání jsou způsobeny zvýšenou kapacitou využití kyslíku, což podporuje tradiční používání cordycepsu v Tibetu a Nepálu k vyrovnání výškové nemoci. Klinické studie provedené u astmatu, chronické obstrukční plicní nemoci a bronchitidy naznačují účinnost na cordyceps.

10. Sexuální dysfunkce

Pokusy na kastrovaných potkanech ukázaly mírný účinek na sexuální funkce. Bylo prokázáno snížení erekce, ale nebyl zjištěn žádný vliv na latenci ejakulace. V klinických studiích u starší populace bylo hlášeno zlepšení sexuální touhy a mužnosti.

Jiné efekty

Byla popsána inhibice diferenciace osteoklastů u myší. U cordycepsu bala také zaznamenána antibakteriální, antimykotická a antimikrobiální aktivita.

Dávkování

Dávkování podporované údaji o kvalitě produktu není k dispozici a mnoho bylinných doplňků obsahuje různé nedefinované hladiny tohoto produktu.

Zatímco energizující výhody cordycepsu z něj činí ideální doplněk pro sportovce, každý může těžit z jeho přirozené síly. Vezměte cordyceps to před těžkým tréninkem nebo soutěží nebo si ho vezměte později, abyste napomohli zotavení. Užívejte ho hned po ranním probuzení, abyste nastartovali svůj den, nebo si ho vezměte odpoledne, když vaše hladina energie klesá.

Kvalitní volbou jsou naše kapsle s extraktem cordycepsu, které naleznete přímo v našem eshopu.

Nežádoucí účinky

Cordycepsu by se měly vyhnout všechny těhotné a kojící ženy, protože může mít vliv na hladiny hormonů. Existuje jedna zpráva o přecitlivělosti při užívání cordycepsu. V klinických studiích byly hlášeny mírné gastrointestinální potíže, včetně průjmu, sucha v ústech a nevolnosti. Cordyceps je obecně považován za bezpečný.

Související příspěvky

0 0 votes
Article Rating

Napsat komentář

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
100% legální

Naše produkty jsou zcela legální a splňují veškeré požadavky a předpisy platné v zemi, kde jsou nabízeny

Laboratorně testováno

Jsou rovněž pečlivě laboratorně testovány, aby bylo zajištěno, že splňují nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti.

Certifikace EU

Naše produkty jsou také certifikované Evropskou unií, což zaručuje jejich kvalitu a bezpečnost pro naše zákazníky.

Diskrétní balení

Zásilky balíme diskrétně s ohledem na zachování soukromí našich zákazníků.

Dárek k nákupu

Protože si velmi vážíme vaší přízně, k větším objednávkám přidáváme jako poděkování malý dárek.

Vítejte! Pro vstup ověřte svůj věk Je vám 18 let nebo více?