Poznejte kanabinoid CBDV | CBDsvet.cz
Naše bestsellery
Naše bestsellery
  1. HQD WAvE jednorázová elektronická cigareta 600 potahů 2.0 ml objem zásobniku HQD WAvE jednorázová elektronická cigareta 600 potahů 2.0 ml objem zásobniku
  2. CBD květy – Blackberry Kush CBD květy – Blackberry Kush
  3. CBD květy AK-47 CBD květy AK-47
  4. CBD květy – Lemon Haze 10g (Sleva 79 kč/g) CBD květy – Lemon Haze 10g (Sleva 79 kč/g)
  5. Předrolovaný CBD joint (Prerolled) Předrolovaný CBD joint (Prerolled)
  6. CBD konopí – Blackberry Kush 10g CBD konopí – Blackberry Kush 10g
  7. CBD květy – Lemon Haze CBD květy – Lemon Haze
  8. Zelený “Green” kratom Zelený “Green” kratom
  9. CBD olej – 20% 10ml <0,2% THC nebo NOVĚ <1% THC CBD olej – 20% 10ml <0,2% THC nebo NOVĚ <1% THC
  10. CBD Orange Gelato LIMITED EDITION Výhodné balení 10g (70Kč/g) CBD Orange Gelato LIMITED EDITION Výhodné balení 10g (70Kč/g)
Váš košík

Při nákupu nad 2000,- doprava zdarma

test

Poznejte kanabinoid CBDV

Poslechněte si článek:

Cannabidivarin, lépe známý jako CBDV, je jednou ze sloučenin, které byly zkoumány teprve nedávno. Poprvé byl identifikován až v roce 1969. V roce 1971 Frans a Merkus psali o CBDV a tetrahydrocannabivarinu (THCV) a uvedli, že jsou „dalšími dvěma složkami hašiše“. Teprve nedávno se CBDV stal předmětem podrobného výzkumu, více než 40 let po jeho prvotní identifikaci.

Co je CBDV?

Cannabidivarin je neintoxikační sloučenina s podobnou strukturou jako CBD. Oba mají 30 stereoizomerů a sedm izomerů s dvojnou vazbou. Obecně platí, že CBDV najdete v rostlinách s vysokým obsahem CBD a nízkým množstvím THC. Není snadné najít kanabinoid v nějakém významném množství. Marihuana je jedinou známou rostlinou, která ho produkuje, a v komerčních kmenech mnoho CBDV nenajdete.

Pokud hledáte kmen s vysokým obsahem CBDV, je nejlepší zaměřit se na kmeny indica landrace z Afriky a Asie. Kmeny Landrace jsou geneticky čisté, což znamená, že nebyly ovlivněny experimenty. Indiky jako Medical Mass a Euphoria mohou obsahovat relativně vysoké množství CBDV.

Co se týče extrakce CBDV z konopí, pamatujte, že kmeny konopí mohou mít poměr CBD k THC až 100:1. V důsledku toho může CBDV číhat v pozadí. Jak pravděpodobně tušíte, výzkumníci se snaží objevit léčivé výhody CBDV. Během posledního desetiletí provedli několik studií.

Nebudete zde pociťovat psychoaktivní vliv z CBDV. Místo toho můžete očekávat, že na vás bude působit podobně jako CBD. Nedostatek psychoaktivních účinků znamená, že můžeme použít CBDV k léčbě dětí s onemocněními, jako je epilepsie a s ní spojené záchvaty.

Mezi další potenciální stavy, které by mohl léčit, patří nevolnost, svalová dystrofie Duchenne a gastrointestinální onemocnění, jako je Crohnova choroba a zánětlivé onemocnění střev.

Možné lékařské účinky CBDV – studie

Jedním z hlavních rozdílů mezi CBD a CBDV je to, že CBDV je zkráceno dvěma methylovými (CH2) skupinami ve svém postranním řetězci. Obě sloučeniny marihuany prokázaly potenciální antikonvulzivní aktivitu ve studiích na lidech a zvířatech.

Sloučeniny jako THC modulují většinu svých fyziologických účinků prostřednictvím vazby s receptory CB1 a CB2. Nicméně kanabinoidy, jako je CBDV, které mají antikonvulzivní účinky, používají mechanismy, které nezahrnují žádný z receptorů.

Antiepileptická aktivita CBDV je potenciálně modulována účinky kanabinoidu na receptor kapsaicinu, TRPV1. Spolu s CBD prokázal CBDV schopnost v závislosti na dávce aktivovat a znecitlivět kanály TRPA1, TRPV1 a TRPV2. Desenzibilizací těchto iontových kanálů tyto molekuly způsobují snížení neuronální hyperexcitability. To pomáhá snižovat epileptickou aktivitu a související záchvaty.

CBDV by mohl inhibovat aktivitu DAG (diacylglycerol). DAG je primární enzym, který způsobuje syntézu endokanabinoidu 2-AG. Zdá se však, že tato konkrétní interakce neovlivňuje antikonvulzivní aktivitu kanabinoidu.

Farmaceutický gigant se zapojuje do CBDV

CBDV si v poslední době získalo značné množství pozornosti. Velký farmaceutický gigant, GW Pharmaceuticals, oznámil, že jej začal vyvíjet jako experimentální sloučeninu s názvem ‘GWP42006.’ GW doufala, že bude léčit záchvaty u epilepsie a předložila svůj produkt ke klinickým testům. Začátkem roku 2018 společnost GW oznámila, že placebem kontrolovaná studie fáze 2a zaměřená na fokální záchvat nesplnila své primární cílové parametry.

Firma však uvedla, že bude pokračovat ve studiu použití kanabinoidu při epilepsii. Rozšířila také vyšetřování, aby zahrnovala jeho možné použití u FXS syndromu, Rettova syndromu, poruchy autistického spektra a dalších stavů. Zajímavé je, že v říjnu 2017 Evropská léková agentura udělila CBDV „označení pro sirotky“ pro použití u Rettova syndromu. Stalo se tak znovu v únoru 2018 pro léčbu FXS syndromu.

V případě, že vás to zajímá, označení „osiřelý“ (orphan) je pro léky, které jsou potenciálně účinné při léčbě vzácných onemocnění. Droga může v Evropě získat tento status pouze tehdy, pokud léčí stav, který nepostihuje více než 1 z 2 000 lidí.V roce 2020 FDA následovala Evropskou lékovou agenturu a udělila CBDV označení pro vzácná onemocnění pro FXS syndrom a Rettův syndrom. Nyní Sanobiotec zaostává za kanabinoidem pro výhody ASD. Je zapojena do intervenční studie fáze II u dětí s PAS.

Studie Hilla a kol. (odkaz na studii) publikovaná v British Journal of Pharmacology v prosinci 2012 se zabývala CBDV jako možným antikonvulzivem u potkanů a myší. Výzkumníci uvedli, že CBDV je účinným antikonvulzivem v široké škále modelů záchvatů. Je příznačné, že kanabinoid také neovlivnil normální motorické funkce. Tým dospěl k závěru, že CBDV vyžaduje další vyšetřování jako „nové antiepileptikum“.

Porucha autistického spektra (ASD) a neřešitelná dětská epilepsie spolu úzce souvisí. Studie Hollanda z Albert Einstein College of Medicine v New Yorku (odkaz na studii) zkoumá účinky CBDV při léčbě problémů s ASD. Patří mezi ně problémy sociálního fungování a komunikace a opakující se problémy s chováním.

V roce 2013 Amada a spol. zjistili, že CBDV významně snižuje „aktivitu záchvatů vyvolanou PTZ a zvyšuje latenci k prvnímu příznaku záchvatu“.

Studie Iannottiho a kol. (odkaz na studii), publikovaná v ACS Chemical Neuroscience v listopadu 2014, se zabývala účinky CBD a CBDV na krysy s indukovanými příznaky epilepsie. Tým zjistil, že oba kanabinoidy interagovaly s TRPV1. Tento kanál je zodpovědný za detekci a regulaci tělesné teploty a vyvolává pocity bolesti.

Nedávná studie (odkaz na studii) publikovaná v Frontiers in Cell Neuroscience v roce 2019 dala naději jedincům s ASD. Vědci zjistili, že léčba CBDV by mohla zlepšit chování podobné autismu. Nicméně i tentokrát byly testovacími subjekty v tomto případě myši.

CBDV pro Duchennovu svalovou dystrofii (DMD) a Rettův syndrom

Mezi příznaky DMD patří nevratné poškození kosterního svalstva a chronický zánět. Studie Iannottiho a kol. (odkaz na studii), publikovaná v British Journal of Pharmacology v květnu 2019, je relevantní. Sledoval účinek neeuforických kanabinoidů z marihuany na kvalitu svalů a výkonnost dystrofických myší.

Tým zjistil, že CBDV může nejen snížit zánět, ale také zlepšit svalovou funkci. Protože sloučenina také zlepšila pohyb, vědci navrhli, že kanabinoid byl potenciálně novou terapií DMD.

Studie Zamberlettiho et al. (odkaz na studii), publikovaná v Journal of Psychopharmacology v červenci 2019, také nabídla zajímavé výsledky. Zjistilo se, že CBDV pomohlo zachránit paměťové defekty u myší nesoucích stejný genetický defekt jako lidé s Rettovým syndromem. Zatímco sloučenina také pomáhala s neurologickými účinky, byly to přechodné účinky.

Když už jsme u zánětu, studie Petrocellise et al. (odkaz na studii), publikovaná v Acta Physiologica v únoru 2012, měla fascinující výsledky. Bylo zjištěno, že CBDV může dramaticky snížit gastrointestinální zánět, který doprovází onemocnění, jako je zánětlivé onemocnění střev, Crohnova choroba a syndrom dráždivého tračníku.

CBDV jako prostředek proti nevolnosti

Studie Rocka et al. (odkaz na studii), publikovaná v British Journal of Pharmacology v říjnu 2013, sledovala účinek CBDV na krysy s nevolností. Vědci zjistili, že CBDV pravděpodobně působí jako agonista na receptorech CB1 a blokuje odpověď na nevolnost. Navzdory pozitivním výsledkům však studie také dospěla k závěru, že ke stanovení účinnosti CBDV je zapotřebí více výzkumu.

Závěrem

Předběžný výzkum CBDV odhaluje, že tento kanabinoid by mohl mít řadu terapeutických účinků. Pamatujte, že vědci poprvé objevili CBDV v roce 1969. Existuje však jen málo studií o jeho účinnosti při léčbě příznaků stavů, jako je epilepsie, před rokem 2012. Další výzkum nám snad ukáže, že CBDV je potenciálně užitečná forma alternativní léčby. Pokud k tomu dojde, očekáváme, že se pěstitelé zaměří na vývoj kmenů s vysokým obsahem CBDV, jako tomu bylo u CBD. V současnosti jen málo kmenů obsahuje rozumnou hladinu CBDV. Lze očekávat, že se to brzy změní.

Související příspěvky

5 1 vote
Article Rating

Napsat komentář

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
100% legální

Naše produkty jsou zcela legální a splňují veškeré požadavky a předpisy platné v zemi, kde jsou nabízeny

Laboratorně testováno

Jsou rovněž pečlivě laboratorně testovány, aby bylo zajištěno, že splňují nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti.

Certifikace EU

Naše produkty jsou také certifikované Evropskou unií, což zaručuje jejich kvalitu a bezpečnost pro naše zákazníky.

Diskrétní balení

Zásilky balíme diskrétně s ohledem na zachování soukromí našich zákazníků.

Dárek k nákupu

Protože si velmi vážíme vaší přízně, k větším objednávkám přidáváme jako poděkování malý dárek.

Vítejte! Pro vstup ověřte svůj věk Je vám 18 let nebo více?