Publikováno 1 komentář

Novela zákona: Zvýšení dostupnosti konopí

Od 1. ledna 2022 vstoupila v účinnost novela zákona č. 167/1988 Sb., o návykových látkách. Dlouho očekávané zvýšení maximálně přípustného podílu THC je tady. Jaké další zásadní změny přináší tato novela pro pěstování a distribuci konopí, které pojmy mění a zavádí a co to všechno může znamenat pro praxi?
 

Novela a regulace

 
Jaké jsou hlavní prvky změny regulace konopí? Především jde o zmírnění omezení, která se týkají nakládání s určitými kategoriemi konopí. Dále je to uvolnění trhu s léčebným konopím.

Podle zákonodárců je hlavním záměrem novely zvýšení dostupnosti méně nebezpečných forem konopí.

Pročtěte si tento článek, ve kterém se jednotlivým změnám věnujeme podrobněji.

Definice a nové pojmy

 
Novela se věnuje podrobnější úpravě pěstování a distribuce konopí. S tím souvisí i změny v definicích a vymezení nových pojmů:

  • konopí pro léčebné použití je „konopí, které je výrobcem určeno k terapeutickému účelu u lidí nebo ke zpracování za tímto účelem“,
  • rostlinou konopí pro léčebné použití je „rostlina z rodu konopí, která je pěstována za účelem produkce konopí pro léčebné použití“,
  • rostlina technického konopí je „rostlina z rodu konopí, ze které lze získat konopí s obsahem nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů“,
  • technické konopí je potom „konopí z rostliny technického konopí“.

Změny v podílu THC

 
Zásadní změnou, kterou novela přináší, je znatelné zvýšení maximálního přípustného podílu THC v rostlinách konopí. A to konkrétně z 0,3 % na 1 %.

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D. z ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o. k tomu přidává: „Kde zákon o návykových látkách dosud vyjímal z veřejnoprávní regulace konopí o obsahu nejvýše 0,3 % THC, tam po novele hovoří o technickém konopí a jeho rostlinách, které z definice mají až do 1 % THC (případně jsou dány řečeným evropským katalogem, takže teoreticky by mohly obsahovat ještě vyšší podíl THC).“

Kosmetické a jiné účely

Novinkou je i to, že (slovy zákona) „zejména k účelům průmyslovým, potravinářským, kosmetickým, technickým či zahradnickým“ nebude třeba získání povolení nebo licence státního orgánu k zacházení s technickým konopím nebo jeho rostlinami, k jejich pěstování, vyvážení nebo dovážení a není nutné ani likvidovat odpad z technického konopí jako odpad nebezpečný. Určitou pojistkou pro přehled o velkých pěstitelích je § 29b. Ten stanovuje zvláštní ohlašovací povinnosti osob pěstujících technické konopí na ploše větší než 100 m2.

Konopí pro léčebné použití

Jedna z hlavních změn spočívá ve změně způsobu určení subjektů, kterým bude umožněno pěstovat rostliny konopí pro léčebné použití. I nadále může tyto rostliny pěstovat pouze právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má licenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a která je zároveň držitelem povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky vydaného Ministerstvem zdravotnictví.

Změna se však týká principů udělování licence. Zatímco dosavadní úprava byla postavená na výběru SÚKL v rámci zadávacího řízení a vymezení určité plochy pro pěstování, nový systém se opírá o tržní principy a konkurenci pěstitelů. Zákonodárci si od takové změny slibují zejména pokles ceny léčebného konopí.

Novela a praxe

V návaznosti na nové vymezení pojmů uvádí Mojmír Ježek jako jeden z hlavních praktických dopadů novely to, že „zemědělci nebo zahrádkáři pěstující rostliny konopí k jiným účelům, než je využití jejích omamných účinků na lidský organismus, proto již nebudou muset prokazovat, že podíl THC v žádné z nich nepřekročil zákonem stanovený limit, nýbrž by mělo stačit doložení původu použitých rostlin (tedy že pocházejí z osiva odrůd uvedených v předmětném evropském katalogu).“

Co se týče maximálního přípustného obsahu THC, hodnotí praktické důsledky takto: „Příslušné opatření by opět mělo ulevit zejména výše zmíněným zemědělcům a zahrádkářům, kteří nejsou s to ovlivnit množství THC v rostlinách konopí, které při příznivém počasí mnohdy 0,3 % THC bez jejich zavinění překračují.“

0 0 votes
Article Rating

Napsat komentář

1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Petr Novotný
Petr Novotný
11 měsíců před

Na internetu jsem našel spousty lidí co prodávají konopné řízky. Jak je to tedy s prodáváním klonů? Jelikož mají do 1% jedná se nyní o legální obchod?