fbpx
Váš košík

Při nákupu nad 2000,- doprava zdarma

Proč tráva u některých lidí spouští paranoiu?

PARANOIA

Jen málo pocitů je tak nepříjemných jako pocit toho, že po vás někdo jde. Z řady účinků, které může konopí nastartovat, je paranoia rozhodně jednou z nejméně žádoucích. Jak se ukazuje, THC, hlavní omamná sloučenina v konopí, může být u některých jedinců zodpovědná za spouštění paranoidních myšlenek, když kouří trávu. 

I když ne každý, kdo konzumuje trávu, zažije paranoiu, může to být běžný nepříznivý účinek. A co víc, někteří jedinci jsou náchylnější k paranoie než jiní.

Co je paranoia?

Paranoia je stav mysli nebo pocitu, kdy má jedinec nepodložené přesvědčení, že mu ostatní chtějí ublížit. Paranoia představuje jednu z částí paranoidní poruchy osobnosti (PDD), která se vyznačuje trvalou nedůvěrou a podezíravostí vůči druhým. Je také běžným rysem psychóz a psychotických onemocnění, jako je schizofrenie, ale není vždy rysem duševní choroby. 

Mezi příznaky paranoie patří:

  • Neschopnost důvěřovat druhým lidem
  • Neschopnost se uvolnit
  • Hledání skrytého významu v chování druhých
  • Hypervigilance

Čas od času je normální zažít občasné paranoidní myšlenky. Některé populace jsou také pravděpodobně náchylnější k paranoidnímu myšlení než jiné: jednotlivci, kteří žijí v podmínkách chudoby, izolace nebo vykořisťování a ti, kteří mají nízké sebevědomí , špatné fyzické zdraví nebo prožili trauma , mohou mít často zvýšenou tendenci směrem k paranoie.

Některé látky mohou také vyvolat paranoiu, přičemž konopí je jedním z nejznámějších příkladů. Paranoia vyvolaná konopím se může projevit mnoha různými způsoby. Příklady zahrnují pocit strachu nebo zhoršené sebevědomí ohledně toho, co si lidé myslí, nebo pocit ohrožení, protože vás někdo nebo něco chce získat. 

My, kteří jsme zažili paranoiu po konzumaci trávy, pravděpodobně potvrdí toto tvrzení. Když máte paranoiu, tak chcete být sami, jste asociální, schováváte se v temné místnosti a nechcete s nikým mluvit.

Jak může tráva způsobit paranoiu? 

V roce 2014 přelomová studie konopí a paranoie potvrdila to, co se dlouho předpokládalo: THC může vyvolat paranoiu. Studie zahrnuje 121 dobrovolníků, kterým dali buď intravenózně THC nebo placebo.

Výsledky jasně ukázaly, že THC může vyvolat paranoiu u jedinců, kteří více spadají k paranoidnímu myšlení: Padesát procent dobrovolníků, kteří užili THC, zažilo paranoiu ve srovnání s 30 % dobrovolníků, kteří dostávali placebo. 

Studie také nabídla další fascinující poznatky o tom, jak THC ovlivňuje paranoidní myšlení.

Abnormální zpracování mozku

Zdá se, že THC narušuje způsob, jakým mozek zpracovává náhodné události, což je fenomén zvaný abnormální význačnost . Jednoduše řečeno, jednotlivci po požití konopí s větší pravděpodobností přikládají mimořádný význam náhodným událostem a nesprávně si je vykládají. Jiné studie ukazují, že pravděpodobnost připisování významu nebo nápadnosti se dále zvyšuje, když je jedinec vystaven negativním emocím, jako je strach a hněv. 

Jinými slovy, někdo, kdo si právě zakouřil trávu, je více náchylnější a vyděsí se kvůli rozzlobenému výrazu obličeje a špatně si vysvětluje jeho význam více než někdo, kdo konopí nekonzumoval. Abnormální zpracování význačnosti se však zdá přechodné a vyskytuje se pouze tehdy, když je jedinec na vysoké úrovni. 

V současné době neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly, že dlouhodobé užívání konopí může trvale narušit zpracování význačnosti.

Nadměrná stimulace mozku

THC může také vyvolat paranoidní myšlení jinými prostředky. Kanabinoid může aktivovat endokanabinoidní receptory v celém mozku, včetně amygdaly. Amygdala hraje klíčovou roli při regulaci reakcí souvisejících se strachem, jako je úzkost, stres a paranoia. 

Velké dávky THC mohou nadměrně stimulovat amygdalu, což vede k náporu strachu nebo reakcím založeným na úzkosti. Tato nadměrná aktivace negativních emocí může nastartovat paranoiu.

MOZEK

Kmeny CBD mohou zmírnit paranoiu

Další důkazy naznačují, že THC může zesilovat reakce na strach a paranoidní myšlení. V jedné studii bylo jednotlivcům podáno 10 miligramů THC a poté vystaveni ustrašeným obličejům. Tito jedinci zažili větší aktivaci amygdaly než ti, kteří užili CBD. CBD kohorta studie ve skutečnosti zaznamenala pokles aktivity amygdaly. 

Je fascinující i ironické, že dvě odlišné sloučeniny umístěné ve stejné rostlině mohou zhoršit a zmírnit paranoiu.

Další nedávná studie porovnávající účinky kultivarů konopí s dominantním CBD a THC zjistila, že kultivary s dominantním CBD spustily okamžité snížení napětí a úzkosti. Na druhou stranu kmeny s dominantním THC zaznamenaly u uživatelů prudký nárůst paranoii ihned po konzumaci, přičemž účinky odezněly až po jedné hodině. 

I když tato zjištění nejsou zdaleka přesvědčivá, silně naznačují, že THC může vyvolat paranoiu, zatímco CBD ji může pomoci zmírnit.

Jsou někteří při konzumaci trávy zranitelnější vůči paranoie než jiní? 

Víme, že paranoia může být pro konzumenty konopí docela běžnou zkušeností. Až 51,4 % uživatelů konopí mělo při užívání konopí paranoidní myšlenky. Zdá se však, že některé faktory mohou učinit některé jedince zranitelnějšími vůči paranoii než jiné. 

Vědět, že THC způsobuje paranoiu, nepomáhá

V dosud největší studii o paranoii a konopí vědci účastníkům řekli, že THC může vyvolat paranoidní myšlenky. Vědci předpokládali, že když si účastníci uvědomí, že THC vyvolává takový účinek, je menší pravděpodobnost, že se nesprávně interpretují náhodné události – předchůdce paranoidního myšlení. 

Zdálo se však, že toto odhalení způsobilo opak a zhoršilo paranoiu u těch, kterým se to řeklo. Jinými slovy, kultivace očekávání, že užívání konopí může být doprovázeno paranoiou, vytváří sebenaplňující se proroctví. 

Existují další důkazy, které také dokazují, že když jsou lidé vedeni k tomu, aby si konopí spojovali s paranoiou, je pravděpodobnější, že poznají souvislost. Průzkumy týkající se konopí a paranoie ukázaly, že lidé výrazně častěji hlásí paranoiu, když jsou vyzváni, aby ji definovali pevně. Na druhou stranu, když se jednotlivcům položí otevřené otázky o jejich zkušenostech s konopím, jen 6 % uvádí zkušenosti s paranoiou.

THC

Genetické predispozice

Existují také nedávné důkazy , že genetika může ovlivnit pravděpodobnost, že konopí způsobí paranoiu. V rozsáhlé studii, která zahrnovala 109 308 účastníků, vědci zjistili, že ti, kteří mají genetickou predispozici k psychotickým onemocněním, měli větší pravděpodobnost paranoie po užití konopí. 

Je však důležité si zapamatovat, že prožití paranoii neznamená hned psychotické onemocnění – mnoho lidí v určité fázi svého života zažije mírnou paranoiu.

Sex může určit nepříznivé účinky

Zajímavé je, že jako faktor může hrát také sex. Studie z roku 2019 na lidských účastnících zjistila, že ženy pociťují účinky THC v nižší dávce než muži. I když výzkum konkrétně nezkoumal, zda ženy mají větší pravděpodobnost paranoie, naznačuje, že ženy mají zvýšenou pravděpodobnost akutních nežádoucích účinků po užití THC, jejichž příkladem je paranoia. 

Další studie také zjistila, že ženy mají výrazně vyšší pravděpodobnost, že pocítí akutní úzkost vyvolávající účinky konopí, a proto by měly začít s nižšími dávkami než muži.

Začněte s malými dávky a přidávejte pomalu

V první řadě „začněte s malými dávky a přidávejte pomalu“. Pokud nemáte s konopím zkušenosti, je vždy vhodné začít s nízkou dávkou – dokonce mikrodávkou – a počkat, až se účinky dostaví, než budete konzumovat další. 

Jakmile se seznámíte s tím, jak rostlina interaguje s vaším tělem, můžete začít upravovat svou dávku a pomalu ji zvyšovat, dokud nenarazíte na své osobní sladké místo. Sladká tečka představuje dávku, která přináší požadovaný výsledek bez nežádoucích účinků, jako je paranoia.

Vypěstujte si pozitivní příštup a nastavení

Další metodou, která může pomoci snížit pravděpodobnost paranoie, je věnovat pozornost nastavení . V posledních letech výzkum podtrhl důležitost kultivace užitečného myšlení a bezpečného prostředí pro užívání látek, jako je konopí. 

Jak bylo uvedeno dříve, paranoia má tendenci vstávat, když je přítomno množství negativních emocí. Úzkost může například rychle vést k pocitům ohrožení nebo zranitelnosti. Konzumace trávy v prostředí, kde se cítíte bezpečně a v pohodě a s uvolněným, otevřeným stavem mysli, může pomoci snížit pravděpodobnost výskytu paranoie.

Vydýchej to

Pokud však uděláte všechny správné věci a paranoia vás stále zasáhne, není vše ztraceno. Ačkoli ukamenovaná paranoia může být intenzivní a ohromující, je obvykle krátkodobá a po hodině nebo dvou odezní. Následující techniky mohou zmírnit intenzitu zážitku a pomoci ukrátit čas.

Někteří konzumenti konopí přísahají na jednoduchá řešení, jako je hluboké dýchání, relaxační aktivity jako jin jóga, zabalení do deky a čekání, až paranoia vyprchá, nebo se dostat do vodorovné polohy a ochlazení v posteli. 

Byliny, koření a kmeny CBD

Existují také anekdoty o vdechování nebo konzumaci čerstvě mletého černého pepře nebo citronové šťávy. Aromatické terpeny přítomné v těchto rostlinách mohou pomoci navodit relaxaci nebo pocity uzemnění, podobně jako účinky aromaterapie. 

Nakonec zkuste CBD. Užívání CBD vyvolat pocity klidu, působí proti úzkosti nebo negativním pocitům a pomáhá zmírnit paranoiu.

Veškeré informace čerpány : https://www.leafly.com/news/health/why-does-cannabis-cause-paranoia-and-anxiety

0 0 votes
Article Rating

Napsat komentář

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
100% legální

Naše produkty jsou zcela legální a splňují veškeré požadavky a předpisy platné v zemi, kde jsou nabízeny

Laboratorně testováno

Jsou rovněž pečlivě laboratorně testovány, aby bylo zajištěno, že splňují nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti.

Certifikace EU

Naše produkty jsou také certifikované Evropskou unií, což zaručuje jejich kvalitu a bezpečnost pro naše zákazníky.

Diskrétní balení

Zásilky balíme diskrétně s ohledem na zachování soukromí našich zákazníků.

Dárek k nákupu

Protože si velmi vážíme vaší přízně, k větším objednávkám přidáváme jako poděkování malý dárek.

Vítejte! Pro vstup ověřte svůj věk Je vám 18 let nebo více?