Obchodní podmínky | CBDsvet.cz
Naše bestsellery
Naše bestsellery
 1. Výhodné balení Pineapple OG 10g 70,-g NOVINKA Výhodné balení Pineapple OG 10g 70,-g NOVINKA
 2. HQD WAvE jednorázová elektronická cigareta 600 potahů 2.0 ml objem zásobniku HQD WAvE jednorázová elektronická cigareta 600 potahů 2.0 ml objem zásobniku
 3. CBD konopí – Blackberry Kush CBD konopí – Blackberry Kush
 4. CBD konopí AK-47 CBD konopí AK-47
 5. CBD konopí – Lemon Haze 10g (Sleva 79 kč/g) CBD konopí – Lemon Haze 10g (Sleva 79 kč/g)
 6. Předrolovaný CBD joint (Prerolled) Předrolovaný CBD joint (Prerolled)
 7. CBD konopí – Blackberry Kush 10g CBD konopí – Blackberry Kush 10g
 8. CBD konopí – Lemon Haze CBD konopí – Lemon Haze
 9. Zelený “Green” kratom Zelený “Green” kratom
 10. CBD konopí – Strawberry CBD konopí – Strawberry
Váš košík

Při nákupu nad 2000,- doprava zdarma

test

 

 

Více

Můj účet
Kontakt

Chcete nám zavolat?

Kontakt

Sociální sítě

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.cbdsvet.cz

Provozovatel služby:

Creativeland s.r.o., společnost s ručením omezeným, vznikla dne 09. 2. 2018. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 290122

Se sídlem: Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha.

1. Kdo jsme a co děláme?

Jsme společnost Creativeland a jsme výhradně českou výrobní a obchodní společností, nabízející Vám široký sortiment prověřených odborně připravených produktů z konopí.

1.1. Společnost Creativeland provozuje na adrese www.cbdsvet.cz internetový obchod (dále jen „e-shop“), který nabízí prověřené odborně připravené produkty z konopí.

1.2. Smluvní vztah mezi společností Creativeland a vámi se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2. Uzavření kupní smlouvy

Níže je popsán proces uzavírání kupní smlouvy mezi vámi a společností Creativeland prostřednictvím objednávky na e-shopu a její následný průběh

2.1. Zboží společnosti Creativeland si můžete pořídit prostřednictvím objednávkového formuláře na e-shopu.

2.2. Formulář obsahuje zejména informace o:

 • Zboží;
 • Ceně;
 • Způsobu úhrady kupní ceny zboží;
 • Údaje o požadovaném způsobu doručení zboží a
 • Informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

Na základě poskytnutí těchto informací je vytvořena objednávka (dále jen „Objednávka“).

2.3. Před zasláním Objednávky společnosti Creativeland je vám umožněno zkontrolovat a měnit údaje, jež mají tvořit Objednávku. Údaje, které v rámci objednávání zadáte, jsou považovány za aktuální, pravdivé a přesné.

2.4. Společnost Creativeland vám poté, co obdrží Objednávku, potvrdí její přijetí prostřednictvím e-mailové zprávy, a to na e-mailovou adresu vámi uvedenou v Objednávce nebo ve vašem uživatelském účtu.

2.5. Kupní smlouva mezi společností Creativeland a vámi je uzavřena okamžikem, kdy je vám od společnosti Creativeland doručeno potvrzení o přijetí Objednávky.

2.6. Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření kupní smlouvy si hradíte sám/sama s tím, že tyto náklady se nijak neliší od základní sazby.

2.7. Zboží vám bude dodáno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Společnost Creativeland si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude na skladu a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

2.8. Podle zákona o evidenci tržeb je společnost Creativeland povinna vám vystavit účtenku. Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2.9. Informace o zboží a ceně uváděné společností Creativeland jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží a balného.

2.10. Jste povinen zboží převzít. Pokud si zboží dodané na dodací adresu uvedenou ve vaší objednávce nepřevezmete, je společnost Creativeland oprávněna odstoupit od kupní smlouvy a vy jste povinen nahradit společnosti Creativeland veškeré náklady, které společnosti Creativeland vznikly v souvislosti s odesláním zboží dle vaší objednávky.

2.11. Nákupem konopného CBD zboží u nás souhlasíte s tim, že ho budete použivat výhradně pro laboratorní, studijní nebo sběratelské účely.

2.12 Tato smlouva může být uzavřena v českém, slovenském či anglickém jazyce.

3. Jak funguje uživatelský účet?

Po zadání osobních přístupových informací a hesla si můžete na adrese www.cbdsvet.cz spravovat své objednávky. Při registraci však prosíme o zadání aktuálních údajů a respektování uživatelských pravidel – ať už těch, co jsme nastavili v rámci těchto podmínek, nebo těch, které vyžadují zákony platné v jednotlivých zemích.

3.1. Po provedení registrace máte přístup do svého uživatelského rozhraní (dále „uživatelský účet“).

3.2. V uživatelském účtu jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje a dále je udržovat aktuální.

3.3. Přístup k vašemu uživatelskému účtu je vždy zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

3.4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že uživatelský účet či webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení našich subdodavatelů. Společnost Creativeland s.r.o. nenese odpovědnost za škodu způsobenou případnou nedostupností.

3.5. Společnost Creativeland je oprávněna po předchozím upozornění zrušit váš uživatelský účet, pokud porušujete obchodní podmínky nastavené společností Creativeland či porušujete právní předpisy či práva třetích osob.

4. Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?

Při registraci do uživatelského účtu, stejně tak i při objednávce zboží, dochází ke zpracování vámi zadaných osobních údajů. Toto zpracování slouží k založení a fungování účtu a pro administraci objednávek.

Informace o osobních údajích zpracovaných za účelem objednáním zboží obdržíte před samotným provedením objednávky.

Informace o osobních údajích zadávaných při registraci do uživatelského účtu za účelem jeho administrace naleznete níže.

Pokud byste chtěli o zpracování vědět více, přečtěte si bližší informace tady nebo nás kontaktujte.

Společnost Creativeland (dále také jako „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje Kupujícího:

 • jméno a příjmení,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • adresa,
 • fakturační adresa,
 • název firmy,
 • sídlo firmy,
 • IČ, DIČ,
 • číslo bankovního účtu.

4.1.Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran, komunikace mezi smluvními stranami a plnění uzavřené smlouvy, a to po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let, nepožaduje-li právní předpis zpracování po dobu delší, nebo nebude-li takové zpracování nutné pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení.

4.2.Emailová adresa v případě nákupu zboží může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu zboží, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracovávána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte.

4.3.Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

a. Poskytovatel webhostingu, WEDOS Internet, a.s., IČ 28115708, se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 1886.
b. Poskytovatel cloudového řešení pro účetní systém, společnost iPodnik Cloud s.r.o., se sídlem Jiráskova 306, Jinočany, 252 25, C 159262 vedená u Městského soudu v Praze.
c. Provozovatel mobilní aplikace Asymbo s.r.o., se sídlem Hradilova 4/3, Židenice, 615 00 Brno, C 95049 vedená u Krajského soudu v Brně.
d. Jednotlivá výdejní místa, zvolí-li si zákazník dopravení zboží do výdejního místa franchisingového prodejce.
e. Případně další zpracovatelé, s nimiž Prodávající v budoucnu naváže spolupráci.

4.4.Kupující bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:

 • požadovat po Prodávajícím informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 1 této informace a oprávněnými zájmy společnosti,
 • vznést námitku v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Prodávajícího,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má Kupující za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

5. Jste spotřebitelem?

Pokud naši službu používáte pro soukromé účely, podívejte se na práva, která vám české zákony přináší.

5.1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že vstupujete do smluvního vztahu se společností Creativeland výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

5.2. Spotřebitel má podle občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu.

5.3. Máte také právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

5.4. Společnost  Creativeland je povinna spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od vás přijala. Nejpozději ve stejné lhůtě jste povinen společnosti Creativeland zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno společnosti Creativeland (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nesete vy.

5.5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením vaší povinnosti, je společnost Creativeland oprávněna vůči vám uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

5.6. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě je spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: [email protected],web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s provozovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u provozovatele poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Co když zakoupené zboží bude mít vadu?

6.1. Podrobnosti stanoví Reklamační řád.

7. Obecná ustanovení

Společnost Creativeland je v budoucnu oprávněna smluvní podmínky změnit. Pokud ke změně dojde, zašle vám společnost Creativeland email.

V případě, že dojde v rámci užití služby ke sporu mezi vámi a společností Creativeland , budou spor rozhodovat české soudy podle českého práva.

7.1. Společnost  Creativeland si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky. Pokud se tak stane, budete upozorněni na změnu obchodních podmínek odesláním oznámení na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem uživatelském účtu.

7.2. Pokud náš smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak si tímto sjednáváme, že rozhodným právem je české právo. Případné spory jsou příslušné řešit české soudy.

7.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20.5.2019.

Prohlášení o odpovědnosti

Podrobnosti stanoví Prohlášení o odpovědnosti.

100% legální

Naše produkty jsou zcela legální a splňují veškeré požadavky a předpisy platné v zemi, kde jsou nabízeny

Laboratorně testováno

Jsou rovněž pečlivě laboratorně testovány, aby bylo zajištěno, že splňují nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti.

Certifikace EU

Naše produkty jsou také certifikované Evropskou unií, což zaručuje jejich kvalitu a bezpečnost pro naše zákazníky.

Diskrétní balení

Zásilky balíme diskrétně s ohledem na zachování soukromí našich zákazníků.

Dárek k nákupu

Protože si velmi vážíme vaší přízně, k větším objednávkám přidáváme jako poděkování malý dárek.

Vítejte! Pro vstup ověřte svůj věk Je vám 18 let nebo více?