Publikováno Napsat komentář

Pomůže CBD s depresemi?

Trpíte depresemi? Jde o opravdu nepříjemné stavy, které je potřeba včas řešit. V tomto ohledu se jeví CBD jako možná pomoc. CBD pomáhá při mnoha různých zdravotních stavech a deprese by mohla být jedním z nich.

Jak to může CBD pomoci?

Pokud uvažujeme o použití CBD pro terapeutické účely, je třeba si uvědomit, že současné výzkumy jsou dost omezené a většina provedených studií byla testována na zvířatech. Výhody CBD pro deprese jsou tedy spekulativní. Přesto se zdá, že může některé výhody pro depresi mít, jelikož se používá pro zvládání úzkosti, kognitivních poruch a dalších stavů. THC a CBD mohou být užitečné při stavech, které s depresemi souvisí, včetně chronické bolesti.

Co říká výzkum?

Odborníci se domnívají, že potenciální přínos CBD pro depresi souvisí s jeho pozitivním účinkem na receptory serotoninu v mozku.

Nízké hladiny serotoninu pravděpodobně souvisejí s depresí. CBD nemusí nutně zvyšovat hladinu serotoninu, ale může ovlivnit, jak chemické receptory vašeho mozku reagují na serotonin, který je již ve vašem systému.

Studie na zvířatech z roku 2014 (odkaz na studii) zjistila, že účinek CBD na tyto receptory v mozku má účinky, které působí proti depresi a úzkosti.

Novější průzkum ze stávajících studií (odkaz na průzkum) dospěl k závěru, že CBD má antistresové účinky, které mohou snížit depresi související se stresem.

Jedná se o oblast, která se stále aktivně studuje a každý rok jsou k dispozici nové výzkumy a recenze. Můžeme tedy předpokládat, že budou přibývat stále nové informace o účincích CBD proti depresím.

Jak je to v porovnání s antidepresivy?

Pokud jde o léčbu deprese, zdá se, že CBD má oproti antidepresivům určité výhody.

U většiny antidepresiv trvá několik týdnů, než začnou fungovat. Nicméně, studie na zvířatech z roku 2019 (odkaz na studii) zjistila, že CBD má rychlý a trvalý antidepresivní účinek. CBD může také mít za následek méně nežádoucích účinků než antidepresivní léky. Častými vedlejšími účinky antidepresiv jsou nespavost, sexuální dysfunkce, výkyvy nálady a neklid. CBD neprokázala podobné problémy.

Je třeba být však na pozoru. Zatímco CBD může nabídnout některé výhody oproti antidepresivním lékům, není to náhrada. Nikdy nepřestávejte užívat předepsané léky, zejména antidepresiva, aniž byste se nejprve poradili se svým lékařem. Náhlé ukončení léčby, která vám byla předepsána, může způsobit závažné nežádoucí účinky. Pokud chcete přestat užívat léky, nejprve se poraďte se svým lékařem.

Co když mám také úzkost?

Deprese a úzkost se běžně vyskytují společně. Jedna studie zjistila (odkaz na studii), že lidé, kteří užívali 600 miligramů (mg) CBD, zaznamenali významně menší sociální úzkost než lidé, kteří užívali placebo. Použili menší dávku 300 mg, což stále snižovalo hladinu úzkosti.

Úzkost může mít také souvislost s nízkou hladinou serotoninu, takže účinek CBD na serotoninové receptory může tyto příznivé účinky částečně vysvětlit.

Konečný verdikt

CBD je stále populárnějším lékem, který mnoho lidí užívá i na deprese a potvrzuje tím jeho účinek. Tyto účinky zatím nejsou potvrzeny studiemi na lidech, ale to se možná brzy změní. Pokud chcete užívat CBD na deprese, nejprve se poraďte s lékařem, obzvláště pokud užíváte nějaké léky, mohly by s CBD interagovat. Opět platí, že byste měli začít s malými dávkami, abyste věděli, jak na ně tělo bude reagovat a CBD produkty pořizovali jen u renomovaných prodejců.

0 0 vote
Article Rating

Napsat komentář

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments