Publikováno Napsat komentář

Pomáhá CBD olej při ADHD?

ADHD, či zjednodušeně hyperkativita, je častý problém u dětí, který často přetrvává i do dospělosti. Pocity vnitřního neklidu, impulzivita a poruchy pozornosti dokáží značně znepříjemnit život. Popíšeme si potenciální výhody a jestli je CBD při ADHD vůbec vhodné používat.

CBD a ADHD

Výzkum CBD jako léčby ADHD je velmi omezený. Většinou se zkoumá celkový účinek konopí, výzkumů týkajících se čistého izolovaného CBD je velmi málo. Užívání konopí při ADHD je nezávisle spojeno se sníženou pozorností, inhibicí a fungováním. Z tohoto důvodu mnoho vědců předpokládá, že užívání konopí by zhoršilo stávající příznaky ADHD. Neexistují však žádné důkazy, které by to podporovaly nebo odporovaly.

Jedna studie z roku 2016 (odkaz na studii) zkoumala vztah mezi ADHD, depresí a užíváním marihuany u vysokoškolských studentů. Ačkoli vědci zjistili, že někteří studenti užívali marihuanu ke zvládání depresivních příznaků, její celkový účinek na tyto příznaky byl nejasný.

Studie z roku 2013, která se týkala různých subtypů ADHD (odkaz na studii) a užívání konopí přinesla zajímavé výsledky. Po shromáždění údajů od 2 811 současných uživatelů konopí vědci zjistili, že lidé, kteří užívali konopí denně, hlásili příznaky hyperaktivity-impulzivity v momentě, kdy konopí neužívali. Je však zapotřebí dalšího výzkumu, abychom skutečně poznali, jaké výhody, pokud vůbec nějaké jsou, může CBD představovat při ADHD.

Porucha užívání návykových látek

Další výzkum týkající se konopí a ADHD se zaměřuje na ADHD jako rizikový faktor pro vznik poruchy užívání návykových látek.

Jedna studie z roku 2014 (odkaz na studii) hodnotila užívání konopí a příznaky ADHD u 376 vysokoškolských studentů. Vědci zjistili, že jak současné problémy s nepozorností, tak problémy s nepozorností v dětství byly spojeny s užíváním konopí a závislostí. Zjistili také, že účastníci, kteří v dětství prokázali hyperaktivní-impulzivní chování, začali užívat konopí dříve než účastníci, kteří tak neučinili.

Samostatná studie z roku 2017 (odkaz na studii) hodnotila 197 studentů ve stejném věkovém rozmezí. Široce se zabývala rolí impulzivity u mladých dospělých s ADHD a rizikovými faktory zneužívání alkoholu a drog. Vědci dospěli k závěru, že u mladých lidí s ADHD je větší pravděpodobnost užívání alkoholu a rekreačních drog.

Jak funguje CBD

Když konzumujete CBD olej, sloučeniny se spojí se dvěma receptory v těle. Tyto receptory, známé jako kanabinoidní receptory typu 1 (CB1) a typu 2 (CB2), mají přímý účinek na konkrétní části vašeho těla. CB1 je hojnější v mozku a přímo souvisí s epilepsií. CB2 je hojnější v imunitním systému a je spojeno s bolestí a zánětem. Zdá se, že sloučeniny z CBD vedou vaše tělo k tomu, aby využívalo více kanabinoidů, které produkuje přirozeně. Nárůst v používání přirozeně se vyskytujících kanabinoidů může vést k řadě výhod, včetně snížení úzkosti a snížené hyperaktivitě.

Vedlejší účinky tradiční léčby ADHD

Tradiční léky na ADHD spadají do dvou kategorií: stimulanty a nestimulanty. Stimulační léčba ADHD je rychlá a široce používaná. Ve skutečnosti 70-80% dětí v USA s ADHD vidí, že jejich příznaky při užívání tohoto typu léků klesají.

Stimulační léky však nejsou bez vedlejších účinků, zahrnují nechutenství, ztrátu váhy, bolesti hlavy, změny nálady, nespavost a suchost v ústech.

Přestože je méně pravděpodobné, že nestimulační léky způsobí vedlejší účinky, občas se objevují a mohou zahrnovat nechutenství, ztrátu váhy, bolesti hlavy, změny nálady, žaludeční nevolnosti, závratě a únavu.

Stimulační i nestimulační léky jsou pouze na lékařský předpis. Abyste mohli zahájit jejich používání, budete muset navštívit lékaře a podstoupit pravidelná vyšetření.

Vedlejší účinky CBD

Bylo prokázáno, že CBD je dobře snášeno v dávkách do 1 500 miligramů denně. Kvůli řadě faktorů může trvat od 20 minut do dvou hodin, než pocítíte jeho účinky. Nežádoucí účinky CBD mohou zahrnovat podrážděný žaludek, ospalost nebo změny chuti k jídlu nebo hmotnosti.

CBD může interagovat s řadou léků, proto je nezbytně nutné užívání CBD konzultovat s lékařem, pokud nějaké léky užíváte.

Vzhledem k tomu, že důkazy o vlivu CBD na ADHD jsou neoficiální a CBD nebylo studováno konkrétně k léčbě ADHD u dětí, je nejlepší si před podáním CBD vašemu dítěti promluvit s pediatrem vašeho dítěte. Ohledně CBD probíhá celá řada výzkumů a v blízké budoucnosti budou pravděpodobně prozkoumány vlivy CBD na celou řadu nemocí a poruch, včetně ADHD.

Napsat komentář