Publikováno Napsat komentář

Pomůže vám CBD usnout?

Nespavost je v dnešní době velmi rozšířeným problémem. Když se nevyspíte, jste bez energie, celý den jste unavení, přecitlivělí a také máte slabší imunitu. Některé výzkumy naznačují, že CBD vám může pomoci dobře se vyspat. Jak ovšem CBD užívat a co říkají současné výzkumy? To si představíme níže.

CBD a lepší spánek

Abychom pochopili, zda CBD může zlepšit spánek, je třeba nejprve zjistit, co špatný spánek způsobuje. Na špatný spánek má vliv široké spektrum faktorů, patří sem například:

 • poruchy duševního zdraví, jako je úzkost, posttraumatická stresová porucha a deprese
 • léky, které mohou narušit váš spánkový cyklus
 • fyzické problémy, jako je chronická bolest a syndrom neklidných nohou
 • kofein, zejména pokud je konzumován v pozdějších hodinách
 • faktory prostředí, jako jsou hlasité zvuky nebo nepohodlná postel

S některými faktory vám CBD pochopitelně nepomůže, ale s některými vám pomoci může. Zatímco je výzkum CBD stále v plenkách, některé výzkumy naznačují, že CBD může účinně léčit pocity úzkosti.

Co říkají výzkumy

Výzkum z roku 2019 (odkaz na výzkum) zkoumal, zda by CBD mohlo zlepšit spánek nebo snížit úzkost. Studie zahrnovala 72 subjektů, z nichž 47 mělo úzkost a 25 špatný spánek. Subjektům bylo každý den podáváno 25 miligramů (mg) CBD ve formě tobolek. V prvním měsíci 79,2 procenta pacientů uvedlo nižší hladinu úzkosti a 66,7 procenta uvedlo lepší spánek.

Pokud brání ve spánku bolest, i v takovém případě může CBD pomoci. Publikace z roku 2018 (odkaz na publikaci) uvedla, že existuje značné množství důkazů na podporu tvrzení, že CBD zmírňuje bolest. Autoři poznamenávají, že snížením chronické bolesti může CBD zlepšit spánek.

Další výzkum nám říká, že CBD ovlivňuje spánkový cyklus. Výzkum z roku 2014 (odkaz na výzkum) zkoumal čtyři pacienty s Parkinsonovou chorobou. Zjistilo se, že CBD u nich zlepšilo příznaky poruchy spánku.

Publikace z roku 2017 (odkaz na publikaci) také poznamenala, že CBD může být užitečný při léčbě poruchy spánkového chování s rychlým pohybem očí (RBD) a že vykazuje potenciál pro léčbu nadměrné denní spavosti.

Jak CBD funguje na zlepšení spánku

Dokonce ani studie, které dospěly k závěru, že CBD může zlepšit spánek, nejsou vždy schopny říci proč, jak přesně působí. Většina výše zmíněných studií zdůrazňuje, že potřebujeme více výzkumů CBD, aby byl plně prozkoumán a pochopen jeho vliv na spánek.

Jak již bylo zmíněno výše, mnoho vědců tvrdí, že CBD zlepšuje spánek, protože řeší základní příčiny nespavosti. Jak se provádí další výzkum CBD, zjistíme více o tom, proč a jak nám může pomoci spát.

Jak používat CBD pro lepší spánek

CBD lze užívat mnoha způsoby. Dávka CBD, kterou používáte, a doba, kterou užíváte, bude záviset na řadě faktorů, na vaší váze, tělesné chemii nebo povaze vašich spánkových potíží. Vždy je dobré začít slabou dávkou CBD a sledovat, jaký má na vaše tělo vliv. Teprve následně můžete dávku navýšit.

Většina klinických studií o CBD a spánku zahrnovala podávání dávky subjektům zhruba mezi 25 mg až 1 500 mg CBD denně. Nejlepší je začít s nízkou dávkou a postupně ji zvyšovat, dokud nenajdete dávku, která vám bude vyhovovat.

Velká část výzkumů CBD, úzkosti a spánku zaznamenala, že mnoho pacientů si nevšimne okamžitého rozdílu. Výše uvedená studie z roku 2019 poznamenala, že subjektům trvalo asi měsíc, než si všimly rozdílu. Buďte trpěliví a nezapomeňte, že výsledky se pravděpodobně objeví až při dlouhodobém užívání.

Vedlejší účinky a bezpečnostní obavy z užívání CBD

Lékaři jen málokdy doporučují užívat léky na spánek déle než několik týdnů. Zatímco CBD a další léky mohou být užitečné, je důležité se dostat k hlavní příčině vašich problémů se spánkem. Před užíváním CBD pro nespavost se nejprve poraďte se svým lékařem a to obzvláště, pokud užíváte jakékoliv léky, mohly by s CBD interagovat. Lékař vás také může vyšetřit, aby zjistil, jestli vaše nespavost nemá jinou příčinu než se domníváte.

Publikováno Napsat komentář

Pomáhá CBD olej při ADHD?

ADHD, či zjednodušeně hyperkativita, je častý problém u dětí, který často přetrvává i do dospělosti. Pocity vnitřního neklidu, impulzivita a poruchy pozornosti dokáží značně znepříjemnit život. Popíšeme si potenciální výhody a jestli je CBD při ADHD vůbec vhodné používat.

CBD a ADHD

Výzkum CBD jako léčby ADHD je velmi omezený. Většinou se zkoumá celkový účinek konopí, výzkumů týkajících se čistého izolovaného CBD je velmi málo. Užívání konopí při ADHD je nezávisle spojeno se sníženou pozorností, inhibicí a fungováním. Z tohoto důvodu mnoho vědců předpokládá, že užívání konopí by zhoršilo stávající příznaky ADHD. Neexistují však žádné důkazy, které by to podporovaly nebo odporovaly.

Jedna studie z roku 2016 (odkaz na studii) zkoumala vztah mezi ADHD, depresí a užíváním marihuany u vysokoškolských studentů. Ačkoli vědci zjistili, že někteří studenti užívali marihuanu ke zvládání depresivních příznaků, její celkový účinek na tyto příznaky byl nejasný.

Studie z roku 2013, která se týkala různých subtypů ADHD (odkaz na studii) a užívání konopí přinesla zajímavé výsledky. Po shromáždění údajů od 2 811 současných uživatelů konopí vědci zjistili, že lidé, kteří užívali konopí denně, hlásili příznaky hyperaktivity-impulzivity v momentě, kdy konopí neužívali. Je však zapotřebí dalšího výzkumu, abychom skutečně poznali, jaké výhody, pokud vůbec nějaké jsou, může CBD představovat při ADHD.

Porucha užívání návykových látek

Další výzkum týkající se konopí a ADHD se zaměřuje na ADHD jako rizikový faktor pro vznik poruchy užívání návykových látek.

Jedna studie z roku 2014 (odkaz na studii) hodnotila užívání konopí a příznaky ADHD u 376 vysokoškolských studentů. Vědci zjistili, že jak současné problémy s nepozorností, tak problémy s nepozorností v dětství byly spojeny s užíváním konopí a závislostí. Zjistili také, že účastníci, kteří v dětství prokázali hyperaktivní-impulzivní chování, začali užívat konopí dříve než účastníci, kteří tak neučinili.

Samostatná studie z roku 2017 (odkaz na studii) hodnotila 197 studentů ve stejném věkovém rozmezí. Široce se zabývala rolí impulzivity u mladých dospělých s ADHD a rizikovými faktory zneužívání alkoholu a drog. Vědci dospěli k závěru, že u mladých lidí s ADHD je větší pravděpodobnost užívání alkoholu a rekreačních drog.

Jak funguje CBD

Když konzumujete CBD olej, sloučeniny se spojí se dvěma receptory v těle. Tyto receptory, známé jako kanabinoidní receptory typu 1 (CB1) a typu 2 (CB2), mají přímý účinek na konkrétní části vašeho těla. CB1 je hojnější v mozku a přímo souvisí s epilepsií. CB2 je hojnější v imunitním systému a je spojeno s bolestí a zánětem. Zdá se, že sloučeniny z CBD vedou vaše tělo k tomu, aby využívalo více kanabinoidů, které produkuje přirozeně. Nárůst v používání přirozeně se vyskytujících kanabinoidů může vést k řadě výhod, včetně snížení úzkosti a snížené hyperaktivitě.

Vedlejší účinky tradiční léčby ADHD

Tradiční léky na ADHD spadají do dvou kategorií: stimulanty a nestimulanty. Stimulační léčba ADHD je rychlá a široce používaná. Ve skutečnosti 70-80% dětí v USA s ADHD vidí, že jejich příznaky při užívání tohoto typu léků klesají.

Stimulační léky však nejsou bez vedlejších účinků, zahrnují nechutenství, ztrátu váhy, bolesti hlavy, změny nálady, nespavost a suchost v ústech.

Přestože je méně pravděpodobné, že nestimulační léky způsobí vedlejší účinky, občas se objevují a mohou zahrnovat nechutenství, ztrátu váhy, bolesti hlavy, změny nálady, žaludeční nevolnosti, závratě a únavu.

Stimulační i nestimulační léky jsou pouze na lékařský předpis. Abyste mohli zahájit jejich používání, budete muset navštívit lékaře a podstoupit pravidelná vyšetření.

Vedlejší účinky CBD

Bylo prokázáno, že CBD je dobře snášeno v dávkách do 1 500 miligramů denně. Kvůli řadě faktorů může trvat od 20 minut do dvou hodin, než pocítíte jeho účinky. Nežádoucí účinky CBD mohou zahrnovat podrážděný žaludek, ospalost nebo změny chuti k jídlu nebo hmotnosti.

CBD může interagovat s řadou léků, proto je nezbytně nutné užívání CBD konzultovat s lékařem, pokud nějaké léky užíváte.

Vzhledem k tomu, že důkazy o vlivu CBD na ADHD jsou neoficiální a CBD nebylo studováno konkrétně k léčbě ADHD u dětí, je nejlepší si před podáním CBD vašemu dítěti promluvit s pediatrem vašeho dítěte. Ohledně CBD probíhá celá řada výzkumů a v blízké budoucnosti budou pravděpodobně prozkoumány vlivy CBD na celou řadu nemocí a poruch, včetně ADHD.

Publikováno Napsat komentář

Je CBD vhodný doplněk pro sportovce?

Mnoho současných i bývalých profesionálních sportovců podporuje užívání CBD. CBD má pro sportovce mnoho potenciálních výhod a stále více sportovců ho používá. Některé výzkumy naznačují, že CBD lze použít jako způsob léčby závislosti na opioidech a jiných látkách, u kterých je riziko získání závislosti. CBD vyvolává ve sportovních kruzích mnoho kontroverzí, ale to spíše proto, že se jedná o látku získávanou z konopí a mnoho lidí si jí často spojuje s THC, které má však odlišné vlastnosti. CBD není psychoaktivní a může přinést řadu výhod, které si popíšeme níže.

CBD a léčba bolesti

Amatérští i profesionální sportovci se často potýkají se zraněními, bolestmi svalů a záněty, které je ve sportu značně omezují. Výzkumy ukazují, že CBD má potenciál ulevit od bolesti a snížit zánětlivost. Sportovci jsou často vystaveni intenzivním tréninkům a CBD by se pro ně mohlo stát skvělým pomocníkem, který jim pomůže náročné tréninky zvládat.

Zatímco THC lze také použít k léčbě bolesti, může způsobit nežádoucí vedlejší účinky a může ovlivnit sportovní výkon. Podle studií může THC narušit krátkodobou paměť, zatímco CBD nikoliv.

Zpráva od Světové zdravotnické organizace (odkaz na zprávu) naznačuje, že CBD nemá potenciál zneužití nebo závislosti – na rozdíl od jiných látek tlumících bolest, jako jsou THC a opioidy. Současné výzkumy dokonce ukazují, že CBD lze použít jako způsob léčby závislosti na opioidech a jiných látkách, u kterých je riziko závislosti.

V některých lékařských kruzích budí CBD stále kontroverze, protože technicky působí na stejné receptory v mozku jako THC. Ale jelikož funguje CBD na těchto receptorech odlišně, jeho účinky jsou pochopitelně jiné.

Zákony a používání CBD ve sportu

Světová antidopingová agentura vyškrtla v roce 2018 CBD ze seznamu zakázaných látek. Zakázané je však užívání produktů s THC, užívání produktů s CBD by však nemělo vést k pozitivním testům na THC, zvláště pokud zvolíte CBD izolát místo produktů s plným spektrem.

Existují však určité zprávy o tom, že někteří lidé byli po užívání CBD pozitivně testováni na THC, v závislosti na typu použitého testu. Riziko se zvyšuje, pokud užíváte CBD z nespolehlivého zdroje, protože může být kontaminován nebo nesprávně označen.

Pokud jste sportovec, který musí být testován na přítomnost drog, možná nebudete chtít CBD užívat. Pokud se rozhodnete ho využít, přečtěte si štítky produktů a proveďte průzkum, abyste se ujistili, že užíváte kvalitní produkt.

Co jiného bych měl vědět, než vyzkouším CBD?

Navzdory relativně mírným vedlejším účinkům CBD byste se před užíváním měli poradit s lékařem a to zejména tehdy, pokud užíváte jakékoliv léky, abyste věděli, jestli s nimi CBD nebude interagovat. Vedlejší účinky užívání CBD pociťuje jen velmi malé množství lidí, patří mezi ně únava, průjem, změny hmotnosti a změny chuti k jídlu.

Pokud s CBD začínáte, začněte s nízkou dávkou a nepoužívejte ho před atletickou soutěží nebo tréninkem. Když se s účinky CBD seznámíte a budete vědět, jak na něj vaše tělo reaguje, můžete začít užívat vyšší dávky a zvážit jeho užívání před fyzickou aktivitou nebo dokonce během ní.

Můžete také experimentovat s různými způsoby, jak CBD konzumovat a používat. Kromě běžných tinktur a kapslí s CBD existují také nápoje před tréninkem nebo třeba balzámy na svaly.

O CBD a jeho dopadu na sportovce stále existuje spousta neznámých, ale výzkumy naznačují, že vliv CBD rozhodně stojí za pozornost.

Publikováno Napsat komentář

Jaký má CBD vliv na vaši váhu?

CBD má mnoho pozitivních účinků na lidský organismus, dokáže pomoci i s hubnutím? Předběžné výzkumy naznačují, že CBD může snížit příjem potravy a zvýšit metabolismus, což by mohlo hubnutí podpořit.

Provedené studie

Například u studie na zvířatech (odkaz na studii) se ukázalo, že CBD ovlivňuje hmotnost interakcí s receptory CB1 a CB2 v lymfatické tkáni a mozku. Předpokládá se, že tyto receptory hrají důležitou roli v metabolismu a příjmu potravy.

V další studii (odkaz na studii), která trvala 2 týdny, bylo potkanům injekčně podáváno CBD v dávkách 1,1 a 2,3 mg na kilogram tělesné hmotnosti. Obě dávky způsobily významné snížení tělesné hmotnosti, přičemž vyšší dávka měla nejvýraznější účinek. Je důležité brát v potaz, že CBD bylo podáno injekčně, nikoli perorálně.

V jiné studii na potkanech (odkaz na studii) vedlo CBD k významnému snížení příjmu potravy ve srovnání s jinými kanabinoidy, včetně kanabigerolu a kanabinolu. I když jsou takové výsledky slibné, chybí bohužel studie prováděné na lidech.

Vliv CBD na tukové buňky

Ve vašem těle existují dva druhy tuku – bílý a hnědý. Bílý tuk je převládající formou, která je zodpovědná za ukládání a dodávání energie. Je to také typ tuku, který je nejvíce spojen s chronickými nemocemi – jako je cukrovka a srdeční choroby, když je ho v těle nadbytek.

Hnědý tuk je zase zodpovědný za generování tepla spalováním kalorií. Jedinci se zdravou hmotností mají tendenci mít více hnědého tuku než lidé s nadváhou. Bílý tuk můžete převést na hnědý cvičením, přiměřeným spánkem a vystavením se nízkým teplotám. Je zajímavé, že výzkum ukazuje, že CBD může tomuto procesu pomoci.

Studie ve zkumavce (odkaz na studii) zjistila, že CBD vedlo k „zhnědnutí“ bílých tukových buněk a zvýšilo expresi specifických genů a proteinů, které hnědý tuk podporují. K potvrzení těchto účinků v lidském těle je však zapotřebí další výzkum.

Užívání marihuany je spojeno s nižší tělesnou hmotností

Přestože je užívání marihuany obvykle spojeno se zvýšeným příjmem potravy, ti, kteří užívají marihuanové výrobky, mají tendenci vážit méně než ti, kteří je neužívají.

Například průzkum u více než 50 000 lidí (odkaz na průzkum) zaznamenal míru obezity 14–17% u těch, kteří užívali marihuanu alespoň 3 dny v týdnu, ve srovnání s 22–25% u těch, kteří v posledních 12 měsících marihuanu neužívali.

Vzhledem k tomu, že CBD v marihuaně převládá, je pravděpodobně součástí tohoto vztahu, i když není zatím jasné, jak. Vědci se domnívají, že kanabinoidy jako celek (včetně CBD) ovlivňují chuť k jídlu, metabolismus a další tělesné funkce související s hmotností.

Může CBD podporovat přibývání na váze?

Přestože může mít CBD příznivý účinek na chuť k jídlu a hubnutí, může naopak způsobit i přírůstek hmotnosti. U některých studií se ukázalo, že CBD zvyšuje chuť k jídlu. Jedním z nejčastějších vedlejších účinků léčby pomocí CBD je ve skutečnosti změna chuti k jídlu.

V jedné studii (odkaz na studii) vědci provedli rozhovor se 117 rodiči dětí léčených CBD za účelem kontroly příznaků epilepsie. Ačkoli rodiče uváděli snížení příznaků epilepsie, 30% z nich tvrdilo, že CBD olej významně zvýšil chuť k jídlu jejich dětí. Studie však ukazují smíšené výsledky týkající se účinků CBD na chuť k jídlu.

Jedna 3-měsíční studie (odkaz na studii) poskytla 23 dětem s Dravetovým syndromem (typem epilepsie) až 25 mg CBD na kilogram tělesné hmotnosti. U některých dětí došlo ke zvýšení chuti k jídlu, u jiných k poklesu.

Nedávný průzkum u 2 409 lidí užívajících CBD (odkaz na průzkum) navíc zjistil, že 6,35% lidí pociťovalo jako vedlejší účinek CBD zvýšený hlad.

Je zapotřebí dalšího výzkumu, abychom pochopili všechny účinky CBD na chuť k jídlu, protože se často velmi liší. Hlad může při užívání CBD ovlivnit mnoho faktorů, včetně genetiky a typu použitého produktu.

Měli byste vyzkoušet CBD olej na hubnutí?

I když není zcela jasné, zda je CBD olej při hubnutí účinný, bylo prokázáno, že zlepšuje zdraví jinými způsoby. Jeho užívání je relativně bezpečné a s malým rizikem nežádoucích účinků.

Je zapotřebí dalšího výzkumu – zejména u lidí – aby se zjistilo, jak tento produkt z marihuany ovlivňuje naši váhu. Zjištění, která existují, jsou relativně slabá, proto se CBD olej nedoporučuje jako účinný způsob hubnutí. CBD olej je však na trhu stále oblíbenějším produktem, který se často prodává právě za účelem hubnutí. Ačkoli některé studie naznačují, že CBD může zvýšit metabolismus a zároveň snížit tělesný tuk a chuť k jídlu, jiné ukazují zvýšení chuti k jídlu. Dokud nebude dokončen další výzkum, je nejlepší spoléhat se při hubnutí na jiné metody založené na důkazech – jako jsou změny ve stravování a životním stylu.

Publikováno Napsat komentář

Pomůže CBD s depresemi?

Trpíte depresemi? Jde o opravdu nepříjemné stavy, které je potřeba včas řešit. V tomto ohledu se jeví CBD jako možná pomoc. CBD pomáhá při mnoha různých zdravotních stavech a deprese by mohla být jedním z nich.

Jak to může CBD pomoci?

Pokud uvažujeme o použití CBD pro terapeutické účely, je třeba si uvědomit, že současné výzkumy jsou dost omezené a většina provedených studií byla testována na zvířatech. Výhody CBD pro deprese jsou tedy spekulativní. Přesto se zdá, že může některé výhody pro depresi mít, jelikož se používá pro zvládání úzkosti, kognitivních poruch a dalších stavů. THC a CBD mohou být užitečné při stavech, které s depresemi souvisí, včetně chronické bolesti.

Co říká výzkum?

Odborníci se domnívají, že potenciální přínos CBD pro depresi souvisí s jeho pozitivním účinkem na receptory serotoninu v mozku.

Nízké hladiny serotoninu pravděpodobně souvisejí s depresí. CBD nemusí nutně zvyšovat hladinu serotoninu, ale může ovlivnit, jak chemické receptory vašeho mozku reagují na serotonin, který je již ve vašem systému.

Studie na zvířatech z roku 2014 (odkaz na studii) zjistila, že účinek CBD na tyto receptory v mozku má účinky, které působí proti depresi a úzkosti.

Novější průzkum ze stávajících studií (odkaz na průzkum) dospěl k závěru, že CBD má antistresové účinky, které mohou snížit depresi související se stresem.

Jedná se o oblast, která se stále aktivně studuje a každý rok jsou k dispozici nové výzkumy a recenze. Můžeme tedy předpokládat, že budou přibývat stále nové informace o účincích CBD proti depresím.

Jak je to v porovnání s antidepresivy?

Pokud jde o léčbu deprese, zdá se, že CBD má oproti antidepresivům určité výhody.

U většiny antidepresiv trvá několik týdnů, než začnou fungovat. Nicméně, studie na zvířatech z roku 2019 (odkaz na studii) zjistila, že CBD má rychlý a trvalý antidepresivní účinek. CBD může také mít za následek méně nežádoucích účinků než antidepresivní léky. Častými vedlejšími účinky antidepresiv jsou nespavost, sexuální dysfunkce, výkyvy nálady a neklid. CBD neprokázala podobné problémy.

Je třeba být však na pozoru. Zatímco CBD může nabídnout některé výhody oproti antidepresivním lékům, není to náhrada. Nikdy nepřestávejte užívat předepsané léky, zejména antidepresiva, aniž byste se nejprve poradili se svým lékařem. Náhlé ukončení léčby, která vám byla předepsána, může způsobit závažné nežádoucí účinky. Pokud chcete přestat užívat léky, nejprve se poraďte se svým lékařem.

Co když mám také úzkost?

Deprese a úzkost se běžně vyskytují společně. Jedna studie zjistila (odkaz na studii), že lidé, kteří užívali 600 miligramů (mg) CBD, zaznamenali významně menší sociální úzkost než lidé, kteří užívali placebo. Použili menší dávku 300 mg, což stále snižovalo hladinu úzkosti.

Úzkost může mít také souvislost s nízkou hladinou serotoninu, takže účinek CBD na serotoninové receptory může tyto příznivé účinky částečně vysvětlit.

Konečný verdikt

CBD je stále populárnějším lékem, který mnoho lidí užívá i na deprese a potvrzuje tím jeho účinek. Tyto účinky zatím nejsou potvrzeny studiemi na lidech, ale to se možná brzy změní. Pokud chcete užívat CBD na deprese, nejprve se poraďte s lékařem, obzvláště pokud užíváte nějaké léky, mohly by s CBD interagovat. Opět platí, že byste měli začít s malými dávkami, abyste věděli, jak na ně tělo bude reagovat a CBD produkty pořizovali jen u renomovaných prodejců.

Publikováno Napsat komentář

CBD vs CBG: Jaký je mezi nimi rozdíl?

CBD je v současné době velmi známým kanabiniodem, jehož popularita závratně roste, protože nabízí široké spektrum zdravotních výhod. Jde o netoxikující složku, která je zastoupena ve všech běžných kmenech konopí a izoluje se, aby mohla být použita v široké škále produktů, od olejů až po balzámy, potraviny aj. Na trhu se však často mluví také o dalším kanabionoidu, který má velmi významné zdravotní výhody a tím je CBG, neboli Cannabigerol (či také česky kanabigerol). Zjistilo se, že CBG dokáže snižovat záněty a bojovat proti bolesti, podobně jako CBD. Dokáže však také například zpomalovat množení rakovinných buněk. Možná vám zní CBD a CBG podobně, popíšeme si proto jejich hlavní rozdíly.

Co je to CBG?

CBG je v podstatě prvním kanabinoidem, který je v rostlině konopí obsažený. Jak rostlina konopí dozrává, CBGA, což je kyselá forma CBG, se přeměňuje rostlinnými enzymy na určitý poměr tří hlavních prekurzorů kanabinoidů: kyselinu tetrahydrokanabinolovou (THCA), kyselinu kanabidiolovou (CBDA) a kyselinu kanabichromenovou (CBCA).

Z množství CBGA, které se nepřevádí na tyto prekurzory, nebo z jakéhokoli jiného minoritního kanabinoidu, vzniká CBG dekarboxylací. Kvůli tomuto procesu obsahují kmeny konopí obvykle velmi málo CBG, často pod 1 procento hmotnosti. Aby šlechtitelé rostlin dosáhli vyšších výnosů CBG v konopí, začali experimentovat s genetickou manipulací a křížením. 

Výhody CBG 

Na rozdíl od CBD, které má relativně nízkou afinitu ke kanabinoidním receptorům a působí většinou nepřímými interakcemi s endokanabinoidním systémem, se má za to, že CBG vyvolává své terapeutické účinky přímo interakcí s kanabinoidními receptory CB1 a CB2 v mozku.

Psychoaktivní kanabinoid THC také vytváří své psychoaktivní účinky prostřednictvím interakcí s těmito receptory. Bylo pozorováno, že CBG funguje jako tlumič psychoaktivity THC a může dokonce zmírnit pocity paranoie, které někdy přicházejí s konzumací vysokých hladin THC.

Výzkumy CBG jsou zatím velmi omezené a je zapotřebí více studií, aby se potvrdily jeho přínosy. Pokud jde o terapeutické výhody CBG, existují rané studie spojující sloučeninu s celou řadou potenciálních terapeutických použití, jako například:

 • Léčba glaukomu
 • Snižování zánětu
 • Boj proti Huntingtonově chorobě
 • Inhibice růstu nádoru 
 • Zabíjení bakterií rezistentních na léky

Obtíž při výrobě CBG

Proč nemá CBG stejnou popularitu jako CBD, když má tolik výhod a obrovské množství terapeutických využití? Největším kamenem úrazu při realizaci CBG jako běžné terapeutické léčby jsou náklady na její výrobu. CBG je považován za jeden z nejdražších kanabinoidů, které se vyrábí.

Generální ředitel společnosti Colorado’s CBG brand Steve’s Goods uvádí: “Vytvoření malého množství izolátu CBG vyžaduje tisíce liber biomasy. Je to proto, že většina konopí obsahuje pouze nepatrná procenta CBG, zatímco nyní existují kmeny konopí, které obsahují 20 procent CBD v plodině. Pokud je obsah CBG ve stejné plodině pouze 1 procento, znamená to, že musíte vytěžit 20-ti násobné množství biomasy, abyste získali stejné množství CBG.“

CBG také představuje problém pro pěstitele. Čím déle rostlina konopí dozrává, tím větší je šance, že CBGA a CBG přítomné v kmenu budou převedeny na jiné kanabinoidy. Toto ponechává pěstitelům na výběr: buď vypěstují konopí s výslovným účelem produkce CBG, což znamená, že musí sklízet úrodu dříve, než bude tato konverze dokončena; nebo nechají plodinu plně vyzrát, takže část plodiny lze prodat pro jiné účely, ale zbytek bude mít pro extrakci nižší obsah CBG.

Kromě požadavku na větší množství rostlinného materiálu ve srovnání s extrakcí THC nebo CBD vyžaduje extrakce CBG také použití specializovaného výrobního zařízení. Kvůli nízkým hladinám CBG přítomným v kmenech konopí musí být chromatografické zařízení, které se používá k izolaci a čištění extraktů CBG, co nejpřesnější, aby nebylo nutné používat ještě více surového materiálu konopí, než je absolutně nutné. Náklady na toto vysoce výkonné chromatografické zařízení mohou být pro zpracovatele velmi vysoké.

Publikováno Napsat komentář

Působí CBD olej i na migrénu?

Migréna je velmi nepříjemným onemocněním, které je spojeno se silnými bolestmi hlavy, často je spojena se stresem a může trvat velmi dlouho. Mnoho běžných činností může migrénu ještě více zesílit. Zatímco většina dostupných léků proti bolesti může příznaky jen zmírnit, může vám přinést i různé vedlejší účinky. Migréna je jeden ze stavů, se kterými vám může skvěle pomoci CBD, už se prokázalo, že je účinné na mnoho neduhů a migréna patří mezi jedny z těch, kde má velký potenciál pomoci.

Co říkají výzkumy

Výzkumy, které se týkají vlivu CBD na migrénu, jsou zatím omezené, velké množství studií se zabývá zejména kombinací účinku CBD a THC (tetrahydrokanabinolu). Studie, které by zkoumaly působení samotného CBD na migrénu zatím k dispozici nejsou. Je to způsobeno i tím, že je výzkum částečně omezený současnými předpisy, které se týkají CBD a legalizace konopí. I přesto laboratorní studie naznačují, že CBD olej má tendenci pomáhat u všech forem chronické a akutní bolesti, včetně migrény.

V roce 2017 byly na 3. kongresu Evropské neurologické akademie (EAN) představeny skupinou vědců výsledky studie (odkaz na studii) o kanabiniodech a prevenci migrény.

I. fáze

V I. fázi jejich studie dostalo 48 lidí s chronickou migrénou kombinaci dvou sloučenin. Jedna sloučenina obsahovala 19% THC, zatímco druhá obsahovala 9% CBD a prakticky žádné THC. Sloučeniny byly podávány orálně. Dávky pod 100 mg neměly žádný účinek. Když byly dávky zvýšeny na 200 mg, snížila se akutní bolest o 55%.

II. fáze

II. fáze studie se zaměřila na 79 lidí s chronickou migrénou nebo klastrovými bolestmi hlavy. Těchto 79 osob s chronickou migrénou dostávalo denní dávku 200 mg směsi THC-CBD z I. fáze nebo 25 mg tricyklického antidepresiva amitriptylinu.

48 lidí s klastrovými bolestmi hlavy dostávalo denní dávku 200 mg směsi THC-CBD z I. fáze nebo 480 mg verapamilu, blokátoru kalciového kanálu. Léčebné období trvalo tři měsíce a ke sledování došlo čtyři týdny po ukončení léčby.

Výsledky studie

Kombinace THC-CBD snížila záchvaty migrény o 40,4%, zatímco amitriptylin vedl ke snížení záchvatů migrény o 40,1%. Kombinace THC-CBD také snížila intenzitu bolesti o 43,5%.

Účastníci s klastrovými bolestmi hlavy zaznamenali pouze mírné snížení závažnosti a frekvence jejich bolestí hlavy. Někteří však zaznamenali pokles intenzity bolesti o 43,5%. Tento pokles intenzity bolesti byl pozorován pouze u účastníků, kteří měli záchvaty migrény, které začaly už v dětství.

Vědci dospěli k závěru, že kanabinoidy byly účinné proti akutním bolestem hlavy pouze v případě, kdy člověk zažil záchvaty migrény už jako dítě.

Další výzkum konopí

Mnoho výzkumů bylo prováděno za účelem zjistit, jak funguje lékařská marihuana ke zvládání záchvatů migrén. Studie dokazují, že zhruba 40% lidí pociťuje úlevu, nevýhodou jsou však vedlejší účinky, včetně ospalosti. Mnoho lidí trpících migrénami, bolestmi hlavy nebo artritidou používá konopí k tomu, aby jím nahradilo opiáty nebo opioidy.

Jak působí CBD proti migréně?

CBD interaguje s kanabinoidními receptory těla (CB1 a CB2). Ačkoli nejsou tyto mechanismy plně prozkoumány a pochopeny, mohou značně ovlivnit imunitní systém.

Například CBD může zabránit tělu metabolizovat anandamid, ten je spojený s regulací bolesti. Udržování vysokých hladin anandamidu v krvi může snížit vaše pocity bolesti.

Předpokládá se, že CBD omezuje zánětlivost v těle, což může také pomoci snížit bolest a další reakce imunitního systému.

Jak CBD užívat

V alternativní medicíně se konopí používá už 3 tisíce let a to zejména ke snižování bolesti, neurologických problémů a zánětů. CBD olej lze využít vapováním, požitím nebo lokální aplikací.

Pokud s CBD začínáte a zatím jste ho nevyzkoušeli, můžete s ním začít tak, že si dáte několik kapek oleje pod jazyk, budete užívat kapsle s CBD nebo požijete nějaký z produktů, které CBD obsahuje. Při migréně se ukázalo velmi účinné vapování CBD oleje, inhalační proces dostává sloučeniny do krevního oběhu mnohem rychleji než ostatní metody. Aktuálně neexistují žádné předepsané dávky, jaké je vhodné používat při záchvatech migrény, můžete proto vyzkoušet sami, jaká dávka je pro vás dobrá nebo to konzultovat s lékařem. Pokud zkusíte CBD užívat bez konzultace lékaře, vždy začínejte s minimální dávkou, kterou můžete postupně navyšovat, aby si vaše tělo na CBD olej zvyklo a vyhnuli jste se riziku nežádoucích účinků.

Publikováno Napsat komentář

CBD jako skvělá ingredience v péči o pleť

Jedním z nejvíce nepříjemných a nejrozšířenějších kožních problémů jsou akné a psoriáza (lupénka). CBD představuje možnost, jak tyto problémy zmírnit. Kosmetický průmysl neustále hledá nová přírodní séra přírodního původu. Kanabinoidy mohou být tou ideální přísadou.

Několik studií zkoumalo účinky povrchového použití CBD a bylo objeveno mnoho výhod. Nedávná analýza stávajících výzkumů (odkaz na analýzu) ukázala, že CBD má při lokálním použití potenciál zmírnit příznaky spojené s akné, svěděním, ekzémy a psoriázou. Autoři analýzy poukazují na malou studii, která používala 3% konopný krém na akné. Studie ukázala, že u lidí, kteří si na jednu stranu obličeje s akné a zarudnutím aplikovali 2x denně krém s CBD, došlo k výraznému snížení kožního mazu a zarudnutí. Zjistilo se, že protizánětlivé vlastnosti CBD jsou účinné pro lokální léčbu různých kožních stavů, jako jsou již zmíněná psoriáza a ekzémy.

CBD jako součást pravidelné péče o pleť

Účinky CBD na pokožku se zabývá i kalifornská dermatoložka, doktorka Jeanette Jackin. Na Americké dermatologické akademii (AAD) hovořila o potenciálu lokálního používání CBD pro péči o pleť a uvedla, že konopí může být také dalším významným pomocníkem v každodenní péči o tělo a boji proti stárnutí.

Podle ní existují dvě nedávné studie, které dokazují důležitost receptorů CB1 (kanabinoidního receptoru) v kůži pro zdravou regeneraci bazálních buněk. Bazální buňky se musí regenerovat a růst. Pokud se tak neděje, následně pokožka rychleji stárne a člověk vypadá starší. Kanabidoidy mohou představovat v dermatologii zdroj mládí. CBD se nemusí používat pro pleť samostatně, nejlépe se využije jako jedna z dalších složek, která se bude přidávat do směsí určených k péči o pleť. Různé složky pomohou s regenerací pleti, zvlhčováním pokožky a jejím vyživování, CBD pomůže při zánětech.

Pacienti s kožními problémy hledají produkty s CBD

Bylo zaznamenáno, že samotní spotřebitelé zvyšují poptávku po produktech, které obsahují přísady z konopí. Stále více lidí se dozvídá o schopnosti CBD ulevovat od bolesti a hledají krémy s touto složkou, aby jim přinesly úlevu. Produkty s CBD stále častěji hledají lidé lupénkou nebo třeba autoimunitním onemocněním, které vede k drsné a šupinaté pokožce, která může být velmi bolestivá.

Jelikož není trh s CBD regulovaný, je třeba dávat pozor na to, co kupujete. Vyplatí se nakupovat pouze produkty od renomovaných značek. Také dávejte pozor na obsah CBD, pokud je ve složení CBD až na konci, možná ho tam bude jen stopové množství a jeho efekt nijak nepocítíte. Velmi skvěle fungují doporučení, mnoho pacientů, kteří produkty s CBD používají, si doporučují výrobky, které jsou skutečně účinné nebo vás naopak mohou varovat před výrobky, které žádný efekt nemají nebo jsou dokonce nebezpečné.

Publikováno Napsat komentář

Může CBD olej pomoci s léčbou příznaků revmatoidní artritidy?

Vědci po celém světě se stále více soustředí na účinky CBD oleje na několik stavů způsobujících bolest, patří mezi ně i revmatoidní artritida. Výsledky výzkumů jsou velmi slibné a představíme si, co o vlivu CBD zatím vypovídají.

Výsledky výzkumů

První kontrolovaná studie hodnotící užívání léků na bázi konopí k léčbě revmatoidní artritidy proběhla v roce 2006 (odkaz na studii). Zkoumal se v ní lék Sativex, který je na bázi konopí. Účastníkům studie byl podáván po dobu 5 týdnů a jeho užívání vedlo k významnému snižování bolesti. Účastníci vykazovali také zlepšení spánku a většina nežádoucích účinků byla velmi mírná.

V roce 2008 došlo ke srovnání velkého množství studií (odkaz na srovnání), které potvrzuje schopnost CBD snížit bolest a zlepšit spánek bez negativních vedlejších účinků.

Zajímavá studie byla provedena v roce 2016 (odkaz na studii), zde se zkoumaly účinky gelu s CBD na krysách, gel jim pomohl snížit bolesti kloubů bez vedlejších účinků.

Jak CBD účinkuje

CBD olej má vliv na mozkovou činnost, konkrétně interaguje se dvěma receptory zvanými CB1 a CB2 a tím snižuje bolest a zánětlivost. CB2 také hraje roli ve vašem imunitním systému. Revmatoidní artritida zahrnuje váš imunitní systém napadající tkáň ve vašich kloubech. Tento vztah k imunitnímu systému by tedy mohl vysvětlit, proč se zdá, že CBD olej dobře funguje na její příznaky. Kromě toho mohou protizánětlivé účinky CBD také pomoci zpomalit nebo zastavit progresi artritidy, která v průběhu času způsobuje trvalé poškození vašich kloubů. Tyto účinky mohou také snížit několik dalších příznaků revmatoidní artritidy souvisejících se zánětem, jako je únava a horečka.

Jak CBD při revmatoidní artritidě používat

CBD olej může mít podobu tekutiny nebo tobolek. Tobolky se konzumují běžným způsobem a olej se může přidat do jídla nebo do nápojů. Můžete také smíchat CBD olej a vaším oblíbeným krémem a aplikovat ho na pokožku, aby vám pomohl se ztuhlými a bolestivými klouby. někteří výrobci již nabízejí terapeutické masti, které CBD obsahují. Začněte nejprve malým množstvím a pokud nezaznamenáte žádné vedlejší účinky, můžete množství navýšit.

CBD olej nemá žádné vážné nežádoucí účinky, ale kydž ho užíváte poprvé, mohou se u vás objevit mírné nežádoucí účinky. Pokud už nějakou dobu léky na revmatoidní artritidu užíváte, mohou se u vás projevit nežádoucí účinky jako je nevolnost, únava, průjem nebo změna chuti k jídlu.

Pokud nějaké léky na revmatoidní artritidu užíváte, konzultujte užívání CBD produktů nejprve se svým lékařem. Dejte při užívání CBD obzvláště pozor, pokud máte léky, u kterých je varování před konzumací grapefruitů. CBD má totiž obdobné vlastnosti jako některé složky grapefruitu, oba interagují s enzymy, které jsou důležité pro metabolismus léčiv.

Na myších byla provedena studie (odkaz na studii), která poukázala na riziko zvýšení jaterní toxicity při užívání CBD. CBD zde však bylo používáno ve velmi vysokém množství a navíc při krmení silou.

Dosavadní výzkumy, které se zabývají výhodami CBD pro lidi s revmatoidní artritidou jsou velmi slibné. Je sice potřeba ještě dalších výzkumů, ale v budoucnu může být CBD považováno za běžný prostředek pro pomoc lidem s tímto zdravotním problémem.

Publikováno Napsat komentář

Může se CBD ukázat na drogovém testu?

Kanabidiol (CBD) by se na drogovém testu objevit neměl, velké množství produktů s CBD však obsahuje stopové množství delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC), hlavní účinné látky marihuany. Pokud je přítomno dostatečné množství THC, tak se to na drogovém testu projeví. Stručně řečeno, ve vzácných případech může vést užívání CBD k pozitivním testům na užívání drog, vše závisí na kvalitě a složení produktu. Většina produktů s CBD není nijak regulována a tak nemůžete jako spotřebitel vědět, co všechno v nich je obsaženo. Na pravděpodobnosti kontaminace THC závisí mnoho faktorů, třeba odkud extrakt CBD pochází a jak se sklízí.

Různé typy CBD?

CBD se liší podle typu, u některých typů je větší a u některých menší pravděpodobnost, že v nich najdeme i THC. Rostliny konopí obsahují stovky přirozeně se vyskytujících sloučenin a to včetně kanabinoidů, terpenů a flavonoidů. Jejich chemické složení se liší podle kmene a odrůdy rostliny.

Největší koncentraci THC najdeme v rostlinách marihuany, naproti tomu u rostlin konopí je zákonem vyžadováno, aby obsahovaly méně než 0,3% THC. CBD z konopí tedy obsahuje méně THC než CBD z marihuany. Odrůda rostlin samozřejmě není jediným faktorem, důležitou roli hraje také technika sklízení a způsoby rafinace, které také mohou změnit, jaké sloučeniny se v CBD objevují.

Extrakty CBD jsou obvykle označeny jako jeden z těchto typů:

 • Celospektrální CBD – tyto extrakty se obvykle extrahují z různých poddruhů marihuany a obsahují všechny sloučeniny, které se přirozeně vyskytují v rostlině, ze které byly extrahovány – zahrnují CBD společně s terpeny, flavonoidy a dalšími kanabinoidy, včetně THC. Na druhou stranu je ze zákona vyžadováno, aby CBD olej z konopí obsahoval méně než 0,3 procenta THC. Ne všichni výrobci uvádí původ svých celospektrálních extraktů, takže je těžké určit, kolik THC může být přítomno.
 • Širokospektrální CBD – stejně jako celospektrální produkty, i širokospektrální produkty obsahují CBD a další sloučeniny nacházející se v rostlině, včetně terpenů a dalších kanabinoidů. V případě širokospektrálního CBD je však odstraněn veškerý THC. Z tohoto důvodu je méně pravděpodobné, že širokospektrální produkty s CBD obsahují THC.
 • Izolované CBD – jde o čisté CBD bez obsahu dalších sloučenin z rostliny, ze které bylo extrahován. Izolát CBD obvykle pochází z rostlin konopí a někdy se prodává ve formě krystalického prášku nebo pevných bloků, které je možné rozbít a konzumovat, k dispozici je také jako olej nebo tinktura.

Kolik THC je potřeba, aby se projevilo na drogovém testu?

Testy na drogy vyšetřují přítomnost THC nebo jeden jeho hlavních metabolitů, kterým je THC-COOH. U testů jsou stanoveny určité mezní hodnoty, takže absolvování testu na drogy ještě nemusí znamenat, že ve vašem těle není žádné THC nebo THC-COOH. Jaké metody testování se provádějí?

 • Moč – Testování moči je velmi rozšířené, k prokázání pozitivního testu musí být přítomno množství THC-COOH v koncentraci 50 nanogramů na mililitr (ng / ml). Obecně jsou metabolity THC zaznamenatelné v moči zhruba 3-15 dní po použití. Častější a frekventovanější užívání však může tuto dobu prodloužit i na 1 měsíc.
 • Krev – krevní texty nejsou tak časté, protože se THC z krevního řečiště rychle vylučuje. THC je možné detekovat v plazmě zhruba po dobu 5 hodin, ale metabolity THC lze detekovat až po dobu 7 dnů. Krevní testy se dělají zejména v případech řízení pod vlivem alkoholu. Většina států má politiku nulové tolerance.
 • Sliny – testování ze slin není běžné a nejsou pro něj stanoveny mezní hodnoty. THC je detekovatelné v orálních tekutinách po dobu přibližně 72 hodin, ale při silném užívání může být detekovatelné mnohem déle.
 • Vlasy – rovněž testování vlasů není běžné. Metabolity THC jsou detekovatelné ve vlasech po dobu až 90 dnů. Mezní hodnoty pro soukromý průmysl zahrnují 1 pikogram na miligram (pg / mg) THC-COOH.

Jak zajistit, aby užívané produkty neobsahovaly THC

Bezpečnost CBD produktů se v tomto ohledu velmi liší. V první řadě by vás mělo zajímat, jestli produkt pochází z konopí nebo z marihuany a zda je CBD úplným, širokospektrálním nebo čistým izolátem CBD. Vždy se snažte vybírat takové výrobky, které mají tyto důležité informace uvedené.

Sečteno, podtrženo, CBD by se nemělo objevit na rutinním testu na přítomnost drog, ale pro jistotu pořizujte pouze kvalitní produkty s CBD, u kterých je možnost kontaminace THC minimální.