Publikováno Napsat komentář

Co byste měli vědět o interakci CBD s léky?

CBD má mnoho skvělých přínosů pro lidský organismus a dosavadní výzkumy ukazují, že je všeobecně bezpečný a má jen velmi malé množství vedlejších účinků. Je však potřeba dát pozor na to, že CBD může mít nežádoucí interakce s určitými léky a pokud nějaké léky užíváte, je vhodné se nejprve poradit s lékařem o vhodnosti jejich kombinování s CBD. Interakce zde souvisí s tím, jak tělo metabolizuje určité látky.

Metabolizace léčiv a CBD

Léky, které užíváte, vaše tělo vždy nějakým způsobem metabolizuje, tento proces probíhá v celém těle, zejména ve střevech a v játrech. Největší vliv na metabolizaci léčiv má rozsáhlá skupina hemoproteinových enzymů, které se označují jako cytochrom P450 (nebo také CYP450).

Ty mají významný vliv na přeměnu cizích látek, aby mohly být snadno vyloučeny z těla. Některé léky a látky však tyto enzymy ovlivňují a to tak, že mohou být léky metabolizovány rychleji nebo naopak pomaleji. Tato změna rychlosti metabolismu mění způsob, jak vaše tělo léky zpracovává, jde tedy o lékovou interakci.

Podle výzkumů je skupina enzymů CYP450 zodpovědná za metabolizaci několika kanabinoidů a to včetně CBD. Konkrétně je za to zodpovědný enzym CYP3A4, který patří do rodiny CYP450, s tím CBD během metabolizace interferuje. Enzym CYP3A4 je zodpovědný za metabolizaci zhruba 60% léků a pokud CBD tento enzym inhibuje, nemůže fungovat tak účinně, aby rozložil ostatní léky, které se dostaly do organismu. Může to být i opačně, množství léků enzym inhibuje a ten pak nedokáže účinně zpracovat CBD. Pokud tělo metabolizuje lék příliš pomalu, můžete mít pak ve svém těle více léků najednou, i pokud užíváte jejich správné dávky. Zvýšená hladina léků pak může mít různé nežádoucí a škodlivé účinky. Některé látky také dokáží urychlit práci enzymů a pokud vaše tělo metabolizuje léky příliš rychle, můžete jich mít v těle nedostatek, což může také způsobit zdravotní problémy.

Jak bezpečně užívat CBD při užívání léků?

Jestliže chcete užívat CBD jako doplňkovou terapii pro zmírnění příznaků určitého stavu, je vhodné se o tom nejprve poradit s lékařem, může vám určit takový časový plán a dávkování, které je pro vás bezpečné. Lékař může někdy chtít sledovat hladinu léků ve vaší plazmě. Nepřestávejte brát své léky, abyste vyzkoušeli CBD, pokud vám váš lékař neřekne, že je to bezpečné. Uvědomte si, že existují i CBD produkty, které nevstupují do krevního řečiště, nemusíte tedy užívat jen produkty, které se konzumují, ale například namísto nich používat krémy a masti.

Možné interakce s léky

Pozor na grapefruity a související citrusové plody. Výzkumy CBD, které zkoumají interakce s léky probíhají neustále a zatím tedy není kompletní seznam léků, se kterými by mohlo dojít k interakcím. Prokázaná je však interakce grapefruitem, proto byste se mu měli vyhýbat a to i všem produktům, které ho obsahují, včetně džusů. CBD a grapefruit mají totiž některé vlastnosti obdobné, měli byste se proto vyhýbat všem léčivům i produktům s grapefruitem. Užívání grapefruitu může vést k vyšší koncentraci léku v krvi a nežádoucím účinkům, včetně předávkování. Více než 85 léků reaguje s grapefruity a podobnými citrusovými plody, například sevillskými pomeranči, pomely aj. Chemikálie v grapefruitu, známé jako furanokumariny inhibují enzym CYP3A4 podobně jako CBD. Výsledkem je zpomalená metabolizace léků, užívání CBD může vést tedy k vyšší koncentraci užívaných léků v organismu. Pokud na nějakém léku vidíte, že je uvedeno varování před konzumaci grapefruitu, není vhodné ho užívat ani s CBD.

Níže zmíníme některé léky, které mohou představovat potenciální nebezpečí při konzumaci grapefruitů:

 • antibiotika a antimikrobiální látky
 • protinádorové léky
 • antihistaminika
 • antiepileptika (AED)
 • léky na krevní tlak
 • léky na ředění krve
 • léky na cholesterol
 • kortikosteroidy
 • léky na erektilní dysfunkci
 • léky na nevolnosti
 • léky na srdeční rytmus
 • imunosupresiva
 • léky na náladu, například k léčbě úzkosti, deprese nebo poruch nálady
 • léky proti bolesti
 • léky na prostatu

Výzkum interakcí mezi CBD a léky

Na výzkumu interakcí mezi léky a CBD se neustále pracuje a zatím není dostatek výzkumů pro všechny léky. Například studie, kde 25 dětí s těžce léčitelnou epilepsií užívalo klobazam a CBD, u 13 z nich se projevila vyšší hladina klobazamu. Užívání CBD a klobazamu by nemělo být vyloženě nebezpečné, ale je lepší sledovat hladinu léků. Jiná studie se věnovala vlivu antiepileptik, jako jsou klobazam a desmethylklobazam, u některých lidí byly hladiny mimo běžnou normu. CBD může narušit hladinu léků i ve vašem systému i při užívání předepsaných dávek. Zatím je však nedostatek výzkumů, které by určily, jaké léky jsou bezpečné a u kterých je potřeba dávat pozor.

CBD a léky můžete užívat, pokud jste pod dohledem lékaře, kterým vám to schválí. V případě potřeby by měl lékař sledovat hladinu léků v plazmě, případně funkci jater. Pokud užíváte CBD a také některé léky, měli byste si dát pozor zejména na nežádoucí účinky jako jsou ospalost, nevolnost, únava, průjem, nechuť k jídlu, změna hmotnosti, únava nebo záchvaty.

Napsat komentář